Karin Clemmensen (V)

Ældreområdet fattes penge - ikke kun til madlavning

05. maj 2017, 11:40
Af Karin Clemmensen (V) Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune, Kirkebakken 10, 7840 Højslev

 Ældreområdet står overfor store økonomiske udfordringer de kommende år. Nyeste tal viser, at der i løbet af et par år vil mangle knap 40 mio. kroner., bare for at opretholde det nuværende serviceniveau. 

I det lys har jeg brug for at slå nogle ting fast i fht. den seneste debat om ældremad på vores plejecentre.

Med råvarer (indkøbt via storkøkkenet i Viborg) kan maden tilberedes fra bunden i afdelingskøkkenerne - lige der hvor beboerne lever og bor. Det kræver, at der er personale nok, som Søren Gytz ganske rigtigt skriver. Personalet på plejecentrene er pressede og gør deres bedste. Derfor er 4 mio. kr. årligt af værdighedsmilliarden gået til en opnormering på plejecentrene mhp. tilberedelse af varme måltider.

Der er store forskelle på, hvor meget mad, der tilberedes fra bunden fra plejecenter til plejecenter - på trods af ens tildeling. Så det handler ikke kun om økonomi, men også om at udbrede de gode eksempler og inspirere hinanden. Tværfagligt samarbejde og kreativ tænkning kan gøre tilberedning, madlavning og måltid til en meningsfuld aktivitet, der indeholder masser af træning, terapi, forebyggelse og livsnydelse.

Søs Olling mener, at kommunen skal handle lokalt. Det er jeg enig i, set med lokale øjne. Men som kommunalpolitiker valgt for hele Viborg Kommune er man nødt til at se på kommunens samlede økonomi og få mest ud af borgernes skattekroner. Kommunens nuværende indkøbspolitik sparer penge; penge, der er hårdt brug for til kernevelfærd.

Det er en politikers forbandede pligt at prioritere.

Mere køkkenpersonale, lokale indkøb eller for den sags skyld tomgangshusleje pga. overkapacitet på Banebo må ikke blive på bekostning af plejen til de svageste ældre.

Venstre har altid kæmpet for levebo-miljøerne. Vi tager gerne en snak med SF til de kommende budgetforhandlinger.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik