Jensen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune

1,5 mio. kr. til klubhuse, spejderhytter og forsamlingshuse

1,5 mio. kr. til klubhuse, spejderhytter og forsamlingshuse

25. Juni 2017, 13:40
Af Per Møller Jensen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune

 På udvalgets sidste møde inden sommerferien besluttede vi i udvalget at udlodde 0,2 mio. kr. til forsamlingshuse i kommunen og 0,5 mio. kr. til klubhuse og spejderhuse i 2017 og yderligere 0,8 mio. kr. til klubhuse og spejderhytter i 2018.

Vi har årligt 0,2 mio. kr. i en pulje, som forsamlingshusene kan søge om tilskud fra og i alt modtog vi ansøgninger på et samlet beløb på 0,9 mio. kr.

I den løbende vurdering af, hvilke forsamlingshuse, der skal tilgodeses, forsøger vi at tage hensyn til, at de fleste forsamlingshuse over tid bliver tilgodeset og det agter vi også at gøre i fremtiden.

I forhold til energiinvesteringer i idrætshaller, klubhuse og spejderhytter har vi over en årrække foretaget massive investeringer i energibesparende foranstaltninger og det beløber sig samlet til omkring 18 mio. kr.

Vi har årligt i perioden 2015-2019 1,5 mio. kr. til rådighed til formålet i forhold til klubhuse og spejderhytter og det betyder at svel klubhuse/spejderhytter som kommunen har glæde af investeringerne, som resulte-rer i energibesparelser, som gavner økonomien og miljøet.

Med disse bevillinger på 1,5 mio. kr. bidrager vi sammen med det lokale foreningsliv til en forbedring af faciliteterne til glæde for de mange aktive i klub- og foreningslivet.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik