4,6 mio kroner til plejehjemskøkkener i Viborg Kommune

4,6 mio kroner til plejehjemskøkkener i Viborg Kommune

01. Juni 2017, 12:55
Af Ida Middelhede Jensen (C) Ove Kent Jørgensen (O) Anders Korsbæk (V) Karin Clemmensen (V) Medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

 Finanslovens efterhånden noget omtalte pulje til renovering og etablering af lokale plejehjemskøkkener er nu tom. 69 kommuner har fået del i de i alt 425 mio. kr. 

Det er glædeligt, for det betyder, at alle pengene kommer landets plejehjemsbeboere til gode i form af bedre fysiske rammer til at lave mad tæt på og sammen med beboerne.

I første omgang var det ikke Viborg Kommunes hensigt at søge pga. den meget kort tidsfrist, men efter en del kritik, bl.a fra Viborg Kommune, og et stykke politisk benarbejde genopslog Ministeriet puljen.

På kraftig opfordring fra Ældre- og Sundhedsudvalget sendte forvaltningen efterfølgende en ansøgning, og kommunen er altså nu blevet bevilget 4,6 mio. kr. Pengene skal gå til renovering af 3 plejehjemskøkkener, hvor de fysiske rammer gøres mere fleksible og egnede til funktionsnedsættelser. Bl.a kommer ovnene op i højden og der etableres fritstående kogeøer samt hæve/sænke-borde.

I fht. mange andre kommuner er plejecentrene i Viborg Kommune godt med, hvad angår madlavning tæt på beboerne. En spritny opgørelse fra marts måned viser, at knap 50% af den varme mad tilberedes fra bunden i de lokale levebo-miljøer. Men den procentsats kan blive endnu højere. Det afhænger dels af de fysiske rammer, som vi nu har fået penge til at gøre endnu bedre, dels af at der er personale nok ude på de enkelte plejecentre.

Og netop personaleressourcerne har Ældre- og Sundhedsudvalget fortsat fokus på.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik