Stoholm skole

Al fornuft taler for ny skole i Stoholm

20. September 2017, 14:15
Af Grethe Ulstrup, Ågade, Stoholm og Ejvind Jakobsen, Tastumvej 2C, Stoholm

Claus Clausen har i et læserbrev i Fjends Folkeblad kædet 2 ting sammen, nemlig det store ønske og behov for en ny skole i Stoholm samt fremtidsudsigterne for de øvrige skoler i Fjends. Her genopfrisker han kommunalbestyrelsens fornuftige beslutning om at bevare alle nuværende skoler i kommunen de næste 4 år. Hvad denne sammenkædning bunder i, er for os et mysterium.

Han bringer også nogle betragtninger over kommende elevtal i Stoholm sammenlignet med elevtallet i en af de 3 planlagte nye skoler i Viborg by. Her havde kommunalbestyrelsen i første omgang bestemt sig for at ombygge en gammel skole. Heldigvis ændrede de kurs, og fik rådgivere til at opsætte scenarier for ombygning kontra nybygning. Det faldt så logisk nok ud til fordel for nybygning, da det ville være både bedst og billigst, når man satte langdistancekikkerten for øjet. Det vi ønsker her i Stoholm, er ganske enkelt at kommunalbestyrelsen får opsat fuldstændig de samme fremtidsscenarier for Stoholm skole. Her er der for øjeblikket tale om i første omgang at nedrive en fløj, genhuse eleverne og opbygge en ny fløj. Skolen vil så stå tilbage med langt størstedelen af de gamle dårlige bygninger, som i årenes løb må nedrives og erstattes af nye. Det er os en gåde, hvorfor sådanne fornuftige, jordbundne ønsker ikke blive budt hjerteligt velkomne af udvalgsformanden for området. Vi har mere end svært ved at forstå, at et stabilt elevtal skulle hindre disse fornuftige tiltag.

Claus Clausen bekymrer sig om, at private firmaer måske vil gå ind og bygge skolerne og derefter leje dem til kommunen, så det vil blive dyrt i længden. Vi forholder os ikke til finansieringen af skolerne, hverken i Viborg by eller i Stoholm. Her mener vi, der må gælde de samme økonomiske betragtninger indenfor Viborgs bygrænse som udenfor.

Vi vil råde Claus Clausen til at læse Doris og H.C. Damm Jacobsens indsigtsfulde læserbrev i Fjends Folkeblad. Her vil han kunne se 2 væsentlige argumenter for at bygge en ny skole. Først og fremmest muligheden for at tilpasse skolen til den nye skolereform. Her peger de klogt på en placering ved sportsbanerne. De har også øje for de trafikale forhold, som bliver løst med et nybyggeri. Kort og godt ser de en enestående mulighed for byudvikling i vores by på fuldstændig samme måde, som det så flot sker i Viborg by.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik