Alligevel ja til at bygge

Med 6 stemmer for og 1 stemme imod fra Enhedslisten gav politikerne på et ekstraordinært møde i torsdags i klima- og miljøudvalget deres ja til, at ejeren af elementmontagevirksomheden Dan-con i Trandum kan gå i gang med at udvide og opføre en ny lager- og administrationsbygning.

30. Juni 2017, 11:00

Et spinkelt flertal i udvalget havde ellers på et møde den 22. juni besluttet ikke at give tilladelsen, fordi man mente, at dokumentationen for en udvidelse ikke var på plads.

Afslaget kom til stor overraskelse for udvalgets Venstre-medlem Claus Clausen, der havde forventet en smertefri godkendelse, fordi han mente, at en tilladelse i den pågældende sag var helt i tråd med beslutninger, der tidligere var truffet i lignende sager andre steder i kommunen.

Han bad derfor borgmesteren om et ekstraordinært byrådsmøde med henblik på en omgørelse af beslutningen, så virksomheden kan komme i gang med sit planlagte byggeprojekt. Det mente borgmesteren dog ikke, der var grundlag for og opfordrede udvalget til selv at klare sagen. Han gav samtidig udtryk for, at han mente, at udvalgets beslutning var forkert.

I mellemtiden havde virkomhedens ejer inviteret udvalgets formand Mads Panny (S) på besøg i virksomheden, så han ved selvsyn kunne se, at de eksisterende bygninger blev brugt til blandt andet lagerplads. Det havde man nemlig på udvalgsmødet fundet, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, og at grundlaget for at give en tilladelse dermed ikke var på plads.

Besøget fik Mads Panny til at ændre holdning til udvidelsen.

- Det blev tydeligt for mig, at bygningerne bliver brugt til erhverv, og så bliver sagen pludselig en helt andet, siger Mads Panny til Skive Folkeblad.

Formanden indkaldte derfor til et ekstraorddinært udvalgsmøde i torsdags, så den tidligere beslutning kunne omgøres.

Claus Clausen glæder sig over, at Dan-Con alligevel kan komme i gang med at udvide.

- Ros til den socialdemokratiske udvalgsformand for at indkalde til ekstraordinær møde fremfor, at Dan-Con skulle vente til byrådsmødet i august, siger han efter beslutningen på mødet.

Dan-Con elementmontage ApS monterer betonelementer til store byggerier og har 37 ansatte.

Virksomheden forventer - med tilladelsen i hus - at kunne gå i gang med udvidelsen indenfor få uger.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik