Foto: Skitse: Viborg Kommune
Gyngemosen får blandt andet en ny, gennemgående sti, forbedrede drænforhold og forskelligartede grønne områder med en boldbane og en ø med broforbindelse til stien.

Arbejdet på Gyngemosen starter i næste uge

Budskabet har været ventet med længsel. Men nu skulle det være ganske vist: Anlægsarbejdet på det grønne område, Gyngemosen i Stoholm, starter i næste uge.

24. August 2017, 13:50

- Viborg Kommunes park- og vejservice starter op i Gyngemosen i uge 35 og derfor vil området i den forbindelse være spærret af for gennemgang, fortæller projektleder Benny Christensen, Viborg Kommune.

Det planlagte anlægsarbejde sker på grundlag af de ønsker, der i sin tid er kommet fra følgegruppen i Stoholm og fra en arbejdsgruppe med beboere fra området ved Gyngemosen.

Siden planen blev lavet, er der sket nogle få mindre justeringer, men der bliver i grove træk tale om, at den nuværende sti lægges om, belægges med asfalt og hæves, så den ikke som før ofte står under vand. Derudover skal der nedgraves drænrør og udgraves to lavninger, så de hidtil dårlige drænforhold forbedres. Der bliver også taget hånd om selve det grønne område, hvor en del af det vil blive parkagtigt, mens en anden del skal fremstå mere ufriseret.

- Vi etablerer en opholdsø med borde-/bænkesæt. Øen forbindes til asfaltstien med en bro, fortæller Benny Christensen.

I den sydlige del af området fyldes der op med jord, så man kan etablere en tør boldbane og så sættes der nye parklamper op gennem området. Det er planen, at der skal fyldes omkring 700 kubikmeter jord i området. Når efteråret sætter ind vil der blive plantet træer, buske og lagt løgplanter på området.

Det arbejde, som sættes i gang i den kommende uge, forventes at stå på i en måneds tid. I løbet af kort tid, formentlig i løbet af september, er det også planen at starte op med anlægsarbejdet i Stoholm Anlæg.

Gyngemosen har hen over sommeren stået uplejet og forsømt, hvilket har affødt en del kritik blandt flere af byens borgere. Men nu kommer der gang i arbejdet, og det er noget, der også glæder Ejvind Jakobsen fra følgegruppen i Stoholm.

- Vi kan kun være tilfredse med, at der nu endelig sker noget konkret i Gyngemosen og tror på, at den tidsplan, der nu er lagt vil blive fulgt, siger han.

Ejvind Jakobsen peger samtidig på, at der ligger en frist, der hedder april 2018 for de bevilgede byfornyelsespenge fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

- Pengene derfra skal være anvendt inden fristens udløb, men det forventer vi da også, at Viborg Kommune sørger for, at de bliver. Når det er sagt, så har vi hele tiden vidst, at Stoholm var sat til at stå sidst i rækken af de planlagte byfornyelsesprojekter, siger Ejvind Jakobsen, der er glad for at der nu endelig kommer gang i anlægsarbejdet.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

To præster til lokale sogne afsløres

Viborg Domkirke danner ramme om ordinationen af nye, lokale præster

Nye lokaler - og et skarpt hjørne

Fredag den 22. juni inviterer statsautoriseret revisor i Stoholm...

Anlægsarbejdet i Stoholm starter på mandag

Byens borgere og alle andre, som det næste års tid, færdes i...

- Brug for flere medlemmer i Stoholm Borgerforening

Bestyrelsen for Stoholm Borgerforening har haft travlt i de godt 2 år...

Varmt marked i Mønsted

Det årlige marked i Mønsted blev en usædvanlig varm en af slagsen

Nyt tag på Billingescenen i disse uger

I disse uger sker der ting og sager i de øverste luftlag på...