Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Bortfald af nedrivningspulje

11. September 2017, 11:00
Af Per Møller Jensen (A), borgmesterkandidat

 Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister, mener ifølge Lemvig Folkeblad (7/9) ikke, at det er statens opgave at give tilskud til nedrivning af faldefærdige huse i landsbyerne.

Idet man må formode, at han udtaler sig på regeringens vegne, er det en bekymrende udtalelse og udtalelsen har også afstedkommet en kommentar fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der siger, at den statslige nedrivningspulje er vigtig, idet faldefærdige huse kan gøre det svært for de mindre lokalsamfund at tiltrække nye tilflyttere.

I Viborg Kommune har vi haft gavn af denne nedrivningspulje gennem en række år i forhold til at få nedrevet en række faldefærdige ofte tomme huse i flere landsbyer.

Vi skal fastholde og udvikle vore landsbyer som attraktive bosætningsområder. I den forbindelse er det en bred vifte af initiativer, som samlet set skal bidrage hertil:

-Landsbyforskønnelse (område- og byfornyelse)

-Bosætningsmuligheder (bl.a. kommunale byggegrunde)

-Kommunale servicefunktioner (dagtilbud, skoler, ældrecentre, idrætsfaciliteter m.v.)

-Kommunal støtte til lokale ildsjæle m.v.

Alt dette får vi mulighed for at drøfte ved vælgermødet vedr. Landdistrikternes fremtid i Viborg Kommune og i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens nye Landdistriktspolitik.

Men her og nu drejer det sig om at få overbevist regeringen om bl.a. i forbindelse med Finans-lovsforhandlingerne at det er vigtigt med en statslig nedrivningspulje for at kunne udvikle og forbedre landdistrikterne.

Skulle det ikke være muligt at vinde gehør herfor hos regeringspartiet Venstre?

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik

Torsten: Stor tak til Fjends

Torsten Nielsen smiler stort, da Fjends Folkeblad møder ham klokken...

Venstre tilbage, Konservative frem i Viborg Kommune

Så er alle liste-stemmer talt op i Viborg Kommune - og vi venter nu...

Stor personlig triumf for Torsten Nielsen i Fjends

Stemmerne er talt op i Vridsted, Mønsted og Stoholm. Og alle steder...

Spændende valgaften på rådhuset

Der er en summen af forventning på rådhuset i Viborg i aften. Fjends...

Følg valget online og på Facebook

Fjends Folkeblad opdaterer i aften direkte fra Viborg Rådhus:

Lars Løkke besøger Viborg dagen før valget

Med kun én dag tilbage til kommunal- og regionsrådsvalget er...