Busser, boliger og byfornyelse i budgetforliget

31. August 2017, 13:05
Af Anders jensen, Fægteborgbakken 4, 8831 Løgstrup. Byrådskandidat, Venstre

 I det netop indgåede budgetforlig i Viborg Byråd, er der to vigtige ambitioner for den kollektive trafik. For det første er der opnået tilsagn fra Trafikstyrelsen til et forsøgsprojekt om at forbedre den kollektive trafik i Viborg Kommunes landdistrikter. Derudover iværksætter teknisk udvalg i 2018 et arbejde med at modernisere hele den offentlige trafik særligt ud fra busstørrelser, teknologiske muligheder og øvrige krav for at sikre den fremtidige service på området.

Dermed følges der op på, at vi var mange der, efter sommerens debat om den kollektive trafik i landdistrikterne, påpegede, at der skulle et analysearbejde til og en udnyttelse af de teknologiske muligheder, inden man begyndte at nedlægge busruter, som der ellers var lagt op til fra regionens side. De mange lokale indsigelser og forslag til forbedringer af den kollektive trafik har hermed båret frugt og haft en effekt på Viborg Kommunes budget.

I budgettet er det desuden en fornøjelse at se, at der er så sund en økonomi i Viborg Kommune, at der er plads til de mange anlægsinvesteringer. Der er aftalt fornuftige investeringer i Overlund området, hvor Venstre foreslog at annullere flytningen af Overlund Skole til Vinkelvej og i stedet bygge en helt ny skole på Toften som resten af byrådet nu har tilsluttet sig. Sammenhængen i investeringerne mellem Viborg by og den øvrige del af kommunen er sikret ved, at der over 4 år er afsat 40 mio. kr. til by- og områdefornyelse i de mindre byer og derudover midler til renovering af lokale idrætshaller, skoler og nye cykelstier.

Ikke mindst kan vi helt lokalt i Løgstrup glæde os over, at det er lykkedes at fastholde Boligselskabet Viborgs projekt for almene boliger på Vordevej i 2020, på trods af at der en overgang var usikkerhed om dette projekt. Dermed kan Løgstrup fortsætte den positive udvikling, som området har haft de seneste år og som ser ud til at kunne fortsætte med de rette initiativer.

Budget 2018 er hermed landet af et enigt byråd med en god blanding af ambitioner, sammenhæng og handling.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik