Foto: Privatfoto

Dalgas Bro - en kæmpe syltekrukke

02. Oktober 2017, 13:00
Af Formand for DN i Fjends, Kaj Madsen, Nygårdsmark 1, Daugbjerg, 8800 Viborg

Naturoplevelser er en del af et sundt liv og bidrager til at skabe et nært forhold til naturen. Derfor er det vigtigt, at der er gode adgangsmuligheder til naturen.

For snart 7 år siden forsvandt Dalgas Bro, som fjandboerne havde benyttet i flere generationer til rekreative formål. 

Kort tid efter henvendte Danmarks Naturfredningsforening i Fjends (DN-Fjends) sig til kommunen med ønsket om en ny bro, hvilket blev blankt afvist. Men frem mod sidste kommunevalg blev politikerne mere velvillige: ”Vi kan godt bygge en ny bro, hvis det er det, vi vil”, udtalte Johannes Vesterby (V). 

Så blev sagen lagt på is på grund af et civilt søgsmål fra en af lodsejerne, men da dette var afgjort, skete der ikke mere... Broen var endt i en syltekrukke. 

Derfor tog DN-Fjends sidste vinter initiativ til en lokal underskriftsindsamling til fordel for en retablering af broen. Efter flere møder hos borgmesteren blev det lovet ”at undersøge nogle forhold yderligere”... - derefter tavshed.

I Viborg og omegn sker der mange gode initiativer hvad angår friluftsliv og naturoplevelser, - men vi er mange fjandboer der føler, vi bor i ”Udkants-Viborg” og bliver udsultet på dette område. - Det har i øvrigt været bemærkelsesværdigt, at de lokale politikere har været påfaldende tavse om Dalgas Bro, - kom nu ud af busken!

DN-Fjends synes det er mere end rimeligt, at sagen denne gang afgøres inden kommunevalget!

 

PS.

I udkanten af  Liebes Plantage bliver man mødt med en jernlåge med besked om, at der er TV-overvågning. Flere borgere har været i tvivl om deres ret til at færdes i plantagen. DN-Fjends kan oplyse, at alle borgere har ret til at færdes på stierne i plantagen til fods eller på cykel i dagtimerne.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik