Energirenoveringer - ja tak

02. Oktober 2017, 14:00
Af Claus Clausen, Vroue. (V), formand for Børne- og Ungdomsudvalget

 Vi har mange bygninger, der er kommunale. De er ikke alle af nyere dato, så blandt vores skoler, haller, plejecentre m.m. er der et stadigt behov for renovering og vedligeholdelse. Det er ønskeligt om vi kunne erstatte alle kvadratmeterne med nybyggeri, men det vil kræve et voldsomt stort anlægsbudget, som jeg ikke tror vil kunne lade sig realisere.

Ved renovering vil vi få et bedre arbejdsmiljø, en lettere vedligeholdelse og et bedre energiregnskab.

Vi kan som nu afsætte beløb ved de årlige budgetforhandlinger og tage mindre opgaver over driften, men hvis regeringen vil begrænse kommunernes budgetter yderligere, således økonomien ikke overophedes unødigt, så kommer vi ikke så hurtigt rundt, som vi gerne vil. Driftsmidler skal primært gå til varme hænder, så det er heller ikke den oplagte løsning.

Vi kan vælge at bruge ESCO modellen, hvor der laves en overordnet plan for de bygninger, som skal bruges i en længere årrække. Ved at samarbejde med firmaer, som har det som spidskompetence at finde energibesparelser, vil vi kunne finde frem til de bedste løsninger. ESCO modellen går ud på, at det er energibesparelsen, som skal betale for de tiltag der gennemføres, og økonomien til netop disse tiltag vil ikke påvirke det årlige anlægsbudget eller den årlige drift. Når investeringerne er tilbagebetalt, vil vi stå tilbage med en billigere drift, og vi er kommet hurtigere rundt i den samlede bygningsmasse, end det ellers var muligt.

Modellen er ikke helt ukendt for os, da kommunen over for de selvejende haller har lavet noget tilsvarende. Jeg har været formand for Vestfjendshallen, og bestyrelsen kunne se hvad der kunne være fornuftig at gøre, men økonomien var ikke tilstede. Jeg foreslog Kultur- og Fritidsforvaltningen, om ikke de kunne være långiver, og besparelserne skal betale investeringerne. Kommunen betaler mindre i årligt tilskud til hallerne, og hallerne får en andel af besparelsen, så der er skabt en win-win situation.

Jeg ser muligheder i ESCO modellen, da vi hurtigere kan komme rundt og lave de tiltag der er nødvendige. Det giver en bedre drift når investeringerne er betalt tilbage, og det vil hjælpe på kommunens CO2 regnskab.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik