Et fælles ansvar for de unges fremtid

En milepæl blev opnået, da alle ungdomsuddannelser og Viborg Kommune tirsdag, på Viborg Produktionsskole, underskrev en samarbejdstale, som skal sikre, at "ingen unge i fremtiden kan falde ud"

06. September 2017, 13:43

Fakta

FAKTA:

Viborg Uddannelsesnetværk består af Mercantec, Skive-Viborg Hf & VUC, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg Gymnasium & Hf, Bjerringbro Gymnasium, Viborg Katedralskole, Viborg Produktionsskole, Viborg Ungdomsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, grundskoleområdet i Viborg Kommune, arbejdsmarkedsområdet i Viborg Kommune, Familieafdelingen i Viborg Kommune inkl. PPL.

Målgruppe

Viborg Uddannelsesnetværk er for alle unge mellem 15-25 år.  I praksis kan følgende blive omfattet af Uddannelsesnetværkets aktiviteter:

·         Unge, der er i gang med en uddannelse og kan være frafaldstruet

·         Uddannelsesparate unge der ikke har gennemført eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse

·         Ikke-uddannelsesparate unge, der endnu ikke er klar til en ungdomsuddannelse

Det omfatter såvel unge i grundskolen, unge på ungdomsuddannelser eller unge på uddannelsesforberedende tilbud. 

 Der er store forventninger til netværket, der fremover skal bevirke, at de unge støttes ved overgangene mellem uddannelserne, ved uddannelsesskifte, samt i deres valg for fremtiden. Formålet med netværket er: At etablere et aftalesystem, der sikrer at alle unge i Viborg er i et positivt uddannelsesforløb. Vi slipper ikke de unge, før en anden tager over.

Ansvar for fremtiden

-Hvem har ansvaret for de unge? spurgte formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Søren Gytz Olesen. -De unge har selv et ansvar, fastslog han, men vi skal hjælpe dem med at tro på, at de har en fremtid.

-For vi har alle et ansvar bedyrerede Søren Gytz Olesen og vi bør minde hinanden om det ansvar og tage opgaven på os, herunder forstå de unges problemer og stille krav til dem. Vi har i Viborg allerede et godt netværk,-men med Viborg Uddannelsesnetværk får vi faste aftaler, der giver os mulighed for at støtte op omkring hinanden, og træde til når det er nødvendigt. Det giver tryghed for de unge fortalte han videre.

-Der er en ny uddannelsesreform på vej – ”Tro på dig selv- det gør vi”. Viborg Uddannelsesnetværk er et skridt i den rigtigt retning omkring de perspektiver, som vi skal arbejde tættere sammen om fremover, sluttede formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Søren Gytz Olesen

5 meter lang samarbejdsaftale

Efter en grundig præsentation af Viborg Uddannelsesnetværks rammer og indhold, trådte alle parter i Uddannelsesnetværket op til en 5 meter lang samarbejdsaftale, der blev underskrevet i en følelse af samhørighed og en skabelse af vigtige relationer.

Udødelige unge

Herefter gav Viborg Produktionsskoles dramahold deres fortolkning af en ung persons dilemma omkring uddannelse og hverdag, (se forestillingen her), efterfulgt af lektor Johannes Andersens fortolkning af de unge i et samfundsperspektiv,

-Det er vigtigt at huske, at unge er udødelige, - i hvert fald ifølge dem selv, fortalte Johannes Andersen.

- Unge mennesker i dag introduceres for mange valgmuligheder, med en skjult dagsorden og en målsætning om, at de bør gøre som alle andre. De tager deres egne valg, de lever i deres egen fortælling, og deres chance for at mislykkedes i deres egen hverdag er stor.

- Det er derfor vigtigt at drage konkrete erfaringer i arbejdet med de unge, at være en forstående støtte omkring deres liv, og være bevidste omkring det liv de lever, sluttede Johannes Andersen, hvilket afsluttede markeringen af en officiel igangsætning af nyt netværk i Viborg, som sikre at ingen unge falder ud.

 

 

 

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten