EU-projekt sikrer dyrebar natur ved Lovns Bredning

EU-projekt sikrer dyrebar natur ved Lovns Bredning

28. December 2017, 10:10

 Sammen med en række andre nord- og midtjyske kommuner har Skive Kommune fået godkendt et projekt, der skal løfte værdifuld natur og gøre naturpleje til en bedre forretning for lodsejerne. Skive Kommune målretter projektet efter sjælden og sårbar natur i to af kommunens Natura 2000-områder: Sønder Lem Vig og Lovns Bredning.

Projektet, der har undertitlen Landmanden som naturforvalter, finansieres af EU-kommissionens LIFE-program, og er et såkaldt integreret naturprojekt. Det betyder, at det favner bredt og omfatter så forskellige emner som en forbedret ejendomsstruktur, vækst og udvikling i landdistrikterne samt vandramme- og klimamål.

Virkemidlerne i projektet vil være jordfordeling, dannelse af græsningslaug, afsætning af kød fra dyr der afgræsser naturarealer, samt optimering af landbrugsstøtteordninger og lovgivning. Erfaringerne og de værktøjer, der udvikles undervejs, vil kunne bruges i andre kommuner og i andre typer af natur.

Foruden Skive Kommune deltager blandt andet også Viborg kommune i projektet, der koster 130,5 millioner kroner.

I Viborg Kommune indgår arealer i fem af de otte Natura 2000-områder, som findes i kommunen. Det drejer sig samlet set om over 10.000 ha, hvoraf en meget stor del ligger i Nørreå-dalen, Skals Å-dalen, Simested Å-dalen og ved Tjele Langsø.

EU finansierer 60 % af udgifterne, og den statslige medfinansiering er på 33 millioner kroner. Kommunerne lægger samlet set 8 millioner kroner i projektet, og resten finansieres af Aage V. Jensens Fond og 15. Juni Fonden.

Lodsejernes deltagelse i projektet er frivilligt.

Projektet er godkendt i samarbejde med landbruget og Naturstyrelsen og starter officielt den 1. januar 2018. Det strækker sig over godt 8 år

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

Mange mennesker til messe hele dagen

Nr. Søby Forsamlingshus havde stor søgning søndag

Flere til konfirmandmesse

1800 gæster lagde vejen forbi konfirmandmesse i Nr. Søby

Kvit tobakken før den kvitter dig

LÆSERBREV Vi arbejder hårdt på at få antallet af dræbte i trafikken...

Masser af sjove aktiviteter i vinterferien

Vinterferiens aktivitets-program for børn er nu klar

104 elever spillede skoleskak

Tirsdag eftermiddag blev der i den grad flyttet med brikker på...