Forkant - Viborg og byen

22. September 2017, 15:20
Af Kurt Mosgaard, Mønsted, kandidat til kommunalbestyrelsen for Venstre

Viborg By er en herlig by. Den oser af Danmarks-historie og et dejligt by-miljø. Oplandet  Forkant-Viborg har fine kvaliteter som naturen, sammenholdet og de mange ildsjæle.

Jeg er glad for den gode udvikling i Viborg By. Udviklingen i Forkants-Viborg skal også have høj prioritet, hvilket der er bred opbakning til politisk.

En af forudsætningerne for at have midler til begge områder er vækst, både i og udenfor Viborg By. Det er tilfældet, idet der er netto-tilflytning begge steder.

Det netop vedtagne budgetforlig er noget af en succeshistorie, idet alle i Byrådet stemte for, og der blev plads til flere positive tiltag.

Jeg havde gerne set, at der var blevet flere penge til byfornyelser og cykelstier. Med byfornyelsesprojekter i Stoholm, Klejtrup, Rødkjærsbro og Møldrup og flere boblere, bl.a. Mønsted, så får pengene hurtigt ben at gå på. Midlerne til de hårdt tiltrængte cykelstier kan hurtigt blive spist op. Jeg vil derfor arbejde for, at beløbet sættes op i kommende budgetforhandlinger.

Forslaget om et landdistriktsudvalg fremført af bl.a. Venstre er godt. Foreløbig har der været tale om en overskrift, Nu skal der fyldes indhold i. Konkret mener jeg, at det nye udvalg i samarbejde med Landsbysammenslutningen, lokalråd m.fl. skal udvikle forslag til øget lokal indflydelse på emner som vedligeholdelse af veje, fortove, stier og naturområder, lokale kulturaktiviteter og idrætstilbud. Kan det være en kontrakt mellem de enkelte lokalråd og en afstemt pose penge til formålet på en måde, så det bliver håndtrbart for lokalrådene og den kommunale forvaltning?

Der er vigtigt, at lokalsamfundene selv kommer med initiativerne, lakmus-testen bliver for den nye Kommunalbestyrelse, at der afsættes penge og ydes støtte fra forvaltningen.

Jeg er sikker på, at de mange lokale ildsjæle i hele Forkant-Viborg vil tage handsken op. Det vil alle i kommunen nyde godt af.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik