Fornuftigt budgetforlig

27. August 2017, 21:45
Af gruppeformand Per Møller Jensen (S), Viborg Byråd

 Under de givne økonomiske rammer har vi landet et fornuftigt budgetforlig vedr. 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Vi løfter servicerammen for børne- og skoleområdet med 26 mio. kr. og ældre- og sundhedsområdet med 11,5 mio.kr. Dertil kommer i sidste øjeblik ekstra 7,5 mio. kr. til dagtilbuds-, familie- og handicapom-rådet.

Desuden nedsættes effektiviseringskravet i 2019-2021 til 0,5% fra de tidligere besluttede 1%.

Alt dette bidrager til, at den kommunale service forbedres og det er vi fra socialdemokratisk side meget tilfredse med.

På anlægssiden fastholder og udbygger vi et markant nybyggeri over årene på i gennemsnit 220 mio. kr. om året.

Dette sker i respekt for en fornuftig kassebeholdning på omkring 225 mio. kr.

Alt dette sker med den forudsætning, at vi fortsat har den økonomiske ramme til rådighed, som vi kender i dag det gælder i forhold til statslige tilskud og anlægsrammer.

Skrider disse forudsætninger, er vi i byrådet enige om, at en skattestigning kan komme på tale.

Af særlige elementer i forliget vil jeg fremhæve, at vi afsætter 4 x 10 mio. kr. til byfornyelse og cykelstier uden for Viborg by. Konkret betyder det for bl.a. Stoholm, Vridsted, Sparkær og Mønsted , at vi vil støtte projekter her, hvad angår byfornyelse.

Desuden fasholder vi med budgetforliget penge til bl.a. daginstitutionsrenoveringer, skolerenoveringer, plejecenterombygninger, halombygninger og forsamlingshuse m.v. Konkret betyder det bl.a. penge til helhedsplanen for Stoholm Skole, renovering og modernisering af Sjørup Ældrecenter og mon ikke vi også i budgetperioden får en kunstgræsbane på plads ved Stoholm Kultur- og Idrætscenter?

Budgetforliget bidrager til en kommune i balance og det glæder mig.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik