Ghettodannelse og muslimer - fremtidens ressourcer for den ikke-vestlige verden

16. maj 2017, 10:57
Af Johnny F. Andresen, Karup. Kandidat og 1. suppleant til Viborg Byråd for Dansk Folkeparti

Igennem mere end 30 år har integrationen af ikke-vestlig indvandring været fejlslået.

31 Ghettodannelser i Danmark er massiv repræsenteret af ikke-vestlig indvandring, der i 2016 kostede de danske borgere 33 milliarder kroner.
Disse Ghettoer er blevet til parallelle samfund hvor stadig flere arbejdsløse, flere med lave indkomster, flere med domme for forbrydelser og flere uden hverken arbejde eller uddannelser, henholder sig til en sekulær tilværelse hvor man tager afstand fra det demokratiske Danmark og samfundets fællesskab.
Især forældrene til de mange unge med problemer, deltager ikke som en ressource og holder sig passivt og indelukket i de små sekulære samfund.
Samtidig er ønsket om egne love og Islams ideologier stærke for indvandrer med ikke-vestlig kultur.   

Derudover har vi oplevet en voldsom familiesammenføring og fødselsvækst i andelen af nye beboere, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Så mange, at man i 2050 vil have 20 % af befolkningen i Danmark med ikke-vestlig baggrund.
Økonomisk, kulturelt og ikke mindst religiøst kan Danmark ikke bærer denne byrde i fremtiden. Der skal findes markante løsninger.

Der er ingen tvivl om, at respekten, tilliden og forståelsen for det enkle menneske naturligvis skal være i højsædet når man ønsker så store ændringer, men det er nødvendigt såfremt vi skal bevarer det Danmark vi kender.

En nedrivelse og nyopbygning af Ghettoområderne er en del af en løsning, da netop bygningskonstruktionerne af beton er med til at fastholde begrebet Ghetto.
Men det kræver ydermere og vigtigere, at man markant arbejder for en løsning af de sociale, kriminelle og radikaliserede miljøer og sætter flere krav til selvstændig indtægt, overholdelse af lov og orden samt en inddragelse i det danske fællesskab.
Men det alene vil ikke hjælpe på den eksplosionsmæssige befolkningsvækst blandt ikke-vestlige indvandrer, og bekymringen for Danmark som et frit og demokratisk samfund med det kulturelle værdiggrundlag vi kender i dag, er således fortsat truet i sin eksistens.
Og truslen er ganske simpelt på grund af netop vores demokratiske friheder.
Enhver kan benytte ytringsfriheden og foreningsfriheden til dannelse af politiske partier og andre foreninger, der i en anden forståelse for det Danmark vi har nu, kan vælte vores samfund på mange fronter. Og finder vi ikke en løsning i dag, så er det for sent i morgen.

Men der er en mulighed.

En helt ny og alternativ løsning der kan løses med respekt for det enkle menneske, kan tage form såfremt vores politikere viser handling og initiativ.
Løsningen kræver en indsats på internationalt plan fra det vestlige verdenssamfund, og en tilslutning fra landene i Mellemøsten og Afrika.
Ideen er, at fra dag et at have udfærdiget en handlingsplan for unge mennesker med ikke-vestlig baggrund og ved frivillig valg, at skulle gennemføre et skole- og uddannelses forløb med henblik på, at blive en stærk faglig ressource for landene i Mellemøsten og i Afrika.  Faglige håndværkere, ingeniører, læger, og andre med stor viden skal være med til at opbygge en infrastruktur og et moderne samfund som kan blive selvstændigt på alle kanter.
Vesten kan uddanne og støtte enhver opstart i disse lande, både vidensmæssigt og økonomisk.
Hermed kan vesten give de ressourcer tilbage, som vi  har frataget den omkringliggende verden igennem de sidste 40 år.
Dette valg kan opfølges af et ikke-nationalt statsborgerskab, med et nyt som ny-borger i et verdenssamfund.
Disse ny opbyggede samfund vil sandsynligvis tiltrække mange med samme kultur, religion og ikke mindst samme sprog, som derved vil give disse samfund en mulighed for at kunne eksistere efter indbyggernes egen forståelse for fællesskab.
Det er ikke billigt, men det er nødvendigt såfremt vi vil bevarer et samfund i den forståelse vi har for demokratiets muligheder.
Om det er utopi skal jeg ikke kunne sige, men det er et alternativ og desuden...
har du selv andre forslag?

 

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik