Ingen ansøgning om penge til cykelsti på rute 16

Ingen ansøgning om penge til cykelsti på rute 16

Viborg Kommune har ikke søgt staten om tilskud til et cykelstiprojekt på strækningen mellem Mønsted og Daugbjerg.

17. November 2017, 12:00

Det fastslår Johannes Ves-terby, formand for Teknisk Udvalg, efter at transportminister Ole Birk Olesen i et svar til den lokale cykelsti-gruppe har gjort opmærksom på, at man ikke har modtaget en ansøgning fra Viborg Kommune om midler til det specifikke projekt på rute 16, der er en statsvej. Alle kommuner har her i efteråret ellers kunnet søge om tilskud fra statspulje på 100 mio kroner, der skal fremme cyklisme og hvor ansøgningsrunden nu er afsluttet.

Minister-svaret skabte i første omgang forvirring hos medlemmerne af Teknisk Udvalg, som på et udvalgsmøde i august besluttede at søge puljen om 12 millioner kroner i bred forstand til flere projekter på kommunens og statens veje, heriblandt også strækningen på rute 16 mellem Mønsted og Daugbjerg.

- Vi har egentlig handlet ud fra overbevisningen om, at der var blevet søgt bredt, altså også til cykelstiprojektet på rute 16 og sådan tolkede vi også referatet. Men det viser sig efterfølgende, at forvaltningen har tolket det anderledes, fordi Viborg Kommune i et høringssvar til Vejdirektoratet i august har udtalt, at man ikke finder det rimeligt, at kommunerne generelt skal medfinansiere projekter på statsvejene, hvor det er staten, der er vejmyndighed. Og det høringssvar harmonerer selvfølgelig ikke med, at man samtidig søger om tilskud til et projekt på en statsvej. Der er ingen, der har sovet i timen i denne sag, men vi politikere har tolket beslutningen på mødet på een måde og forvaltningen på en anden og har derfor ikke taget cykelstien på rute 16 med i ansøgningen. Når det er sagt, så er 100 millioner kroner fordelt på alle landets kommuner ikke ret meget, og det ville være tvivlsomt om cykelstien mellem Daugbjerg og Mønsted overhovedet ville opnå del i pengene, fortæller Johannes Vesterby.

Det er staten, der skal bekoste cykelsti på statsveje, men kommunen kan vælge at gå ind i en medfinansiering og søge om tilskud til omkostningerne.

Johannes Vesterby understreger, at cykelstien mellem de to landsbyer på ingen måde er lagt på is. - Vi har anbefalet vejdirektoratet at cykelstien anlægges og den er med i den kommunale trafikplan. Det er også noget, der tillægges en vis betydning hos vejdirektoratet, så der skal absolut arbejdes videre, fortæller udvalgsformanden.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik