Foto: Anne Kirstine Hansen, Fjends Folkeblad
Dele af den gamle krogrund vil formentlig blive eksproprieret

Kro-grund eksproprieres

Forbedrede vejforhold i Stoholm på vej

30. December 2017, 11:00

STOHOLM Som led i byfornyelsen i Stoholm, så skal der laves om i krydset Odinvej-Nørregade.

Og for at få planen til at gå op, så bliver det nødvendigt at ekspropriere dele af den gamle kro-grund. Den nye vejføring betyder nemlig, at der skal laves en blød kurve til erstatning for T-krydset. Og kurven går hen over kro-grunden (billedet).

Kommunen har forsøgt at få en frivillig aftale på plads, men det er ikke lykkedes. Derfor skal politikerne i Viborg Kommunes tekniske udvalg på næste møde tage stilling til, om man vil ekspropriere - og det foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at man gør.

Kommunen kan ekspropriere, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

Mange mennesker til messe hele dagen

Nr. Søby Forsamlingshus havde stor søgning søndag

Flere til konfirmandmesse

1800 gæster lagde vejen forbi konfirmandmesse i Nr. Søby

Kvit tobakken før den kvitter dig

LÆSERBREV Vi arbejder hårdt på at få antallet af dræbte i trafikken...

Masser af sjove aktiviteter i vinterferien

Vinterferiens aktivitets-program for børn er nu klar

104 elever spillede skoleskak

Tirsdag eftermiddag blev der i den grad flyttet med brikker på...