Foto: Anne Kirstine Hansen, Fjends Folkeblad
Dele af den gamle krogrund vil formentlig blive eksproprieret

Kro-grund eksproprieres

Forbedrede vejforhold i Stoholm på vej

30. December 2017, 11:00

STOHOLM Som led i byfornyelsen i Stoholm, så skal der laves om i krydset Odinvej-Nørregade.

Og for at få planen til at gå op, så bliver det nødvendigt at ekspropriere dele af den gamle kro-grund. Den nye vejføring betyder nemlig, at der skal laves en blød kurve til erstatning for T-krydset. Og kurven går hen over kro-grunden (billedet).

Kommunen har forsøgt at få en frivillig aftale på plads, men det er ikke lykkedes. Derfor skal politikerne i Viborg Kommunes tekniske udvalg på næste møde tage stilling til, om man vil ekspropriere - og det foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at man gør.

Kommunen kan ekspropriere, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

De fine, de fremmede og de forarmede

Fortidens livsnydere og syndere. Mad, klæder, håndværk, fællesskab,...

26 år er gået i fisk

Det er 29 år siden Søren far, Jørgen Mikkelsen, startede fiskesøen...

Kun få solgte byggegrunde i Fjends

Selvom det her i 2018 overordnet set går rigtig godt med salget af...

Børn tog grydeskeen i egen hånd

13 lokale børn var i skoleferiens første uge på madskole i Stoholm.

Håber på økonomisk håndsrækning til renovering

Med status som privatejet attraktion er det svært for ejer Anita...

Mange påkørte dyr efterlades lemlæstede

Schweisshundefører Jørgen Gravesen fra Sjørup vurderer, at op mod 10...