Foto: Anne Kirstine Hansen, Fjends Folkeblad
Dele af den gamle krogrund vil formentlig blive eksproprieret

Kro-grund eksproprieres

Forbedrede vejforhold i Stoholm på vej

30. December 2017, 11:00

STOHOLM Som led i byfornyelsen i Stoholm, så skal der laves om i krydset Odinvej-Nørregade.

Og for at få planen til at gå op, så bliver det nødvendigt at ekspropriere dele af den gamle kro-grund. Den nye vejføring betyder nemlig, at der skal laves en blød kurve til erstatning for T-krydset. Og kurven går hen over kro-grunden (billedet).

Kommunen har forsøgt at få en frivillig aftale på plads, men det er ikke lykkedes. Derfor skal politikerne i Viborg Kommunes tekniske udvalg på næste møde tage stilling til, om man vil ekspropriere - og det foreslår direktøren for Teknik og Miljø, at man gør.

Kommunen kan ekspropriere, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

Stoholm-borger tog hærværksmænd på fersk gerning

Martin Bay Kristensen med adresse i Ågade i Stoholm overraskede sent...

88.000 kommunale påskeliljer ved byskiltene

I disse uger skyder tusindvis af påskeliljer op ad jorden ved...

Lokale varmeværker tabte i landsretten

Landsretten har i dag fældet dom i sagen mellem Energi Viborg og...

Endnu et rigtig godt år for Brugsen i Løgstrup

Det går stadig rigtig godt i Dagli'Brugsen i Løgstrup. Faktisk...