Foto: Arkivfoto
Transportministeren vurderer en venstresvingsbane ved Mønsted skole vil have god effekt og koste omkring 5 millioner kroner.

Minister vurderer god effekt af svingbane og tavler

Transportminister Ole Birk Olesen ser overvejende positivt på et forslag fra en gruppe Mønsted-borgere, der blandt andet går på forbedringer af trafiksikkerheden ved Mønsted skole.

15. November 2017, 12:00

I et skriftligt svar vurderer han, at forslaget om venstresvingsbaner ved indkørslen til skolen kombineret med skiltning vil have en god effekt på sikkerheden.

Den lokale borgergruppe har også længe arbejdet for etablering af en cykelsti på strækningen mellem Mønsted og Daugbjerg. Her peger Ole Birk Olesen dog på, at der ganske vist er registreret uheld på strækningen men ingen med cyklister eller fodgængere og at strækningen derfor ikke er udpeget som særlig uheldsbelastet.

- Grunden til de få uheld med cykler mellem Daugbjerg og Mønsted skole er netop, at ingen tør cykle der. Der er jo heller ikke mange cykeluheld på motorveje. Og det har jeg også tænkt mig at skrive til ministeren, siger Kurt Mosgaard, som sidder med i den lokale gruppe omkring cykelsti og trafiksikkehed.

Ministeren oplyser også i sit svar, at en venstresvingsbane ved skolen er vurderet til at koste omkring 5 millioner kroner, og at han har bedt Vejdirektoratet om at kontakte Viborg Kommune med henblik på at drøfte en opsætning af tavler ved skolen.

Underskrifter afleveres på Christiansborg

Cykelstien har stået på den lokale ønskeseddel i mange år, men da hovedvejen er en statsvej er det staten, der skal bekoste etableringen af en cykelsti på strækningen.

I ministeriet har man noteret sig, at Viborg Kommune allerede tidligere har fremsat ønske til Vejdirektoratet om en cykelsti på strækningen og det er derfor et stiprojekt, der er med i direktoratets prioriteringsmodel. Ministeren skriver også, at alle kommuner netop har haft mulighed for at ansøge om penge til cykelprojekter på statsveje fra en pulje til fremme af cyklisme, men at Viborg kommune ikke har søgt om midler til projektet.

- Vi var ikke klar over, at kommunen tilsyneladende ikke har søgt og har kontaktet Viborg Kommune, hvor der åbenbart hersker lidt forvirring omkring, hvorvidt det forholder sig sådan. Så vi afventer et svar, men fortsætter med at holde gryden i kog og presser på for den cykelsti, fortæller Kurt Mosgaard.

Foreløbig har mere end 450 skrevet under på en underskriftsindsamling til fordel for cykelstien. Formentlig sidst på måneden begiver en lille, lokal delegation sig til Christiansborg for overrække underskrifterne personligt til transportministeren.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik