Foto: Britta Kristiansen

Ny sø er bestemt et besøg værd

En helt ny sø er blevet etableret mellem Knudby-Borup og Ørum. Søen er en natur-attraktion i et område hvor der før var marker og enge.

10. Juli 2016, 17:45

Det sker ikke så tit, at lokalområdet får en ny stor natur-attraktion. Men faktisk har man i Ørum Enge mellem Ørum og Knudby-Borup netop fået en sådan.

Et statsligt vådområde-projekt betyder, at et område, der før var marker og enge, nu er en sø.

Og allerede nu er der et helt utroligt fugleliv i, på og omkring søen. Det kan man få at se, hvis man går sig en tur på den nye sti. Man kan både gå og løbe på stien, der løber mellem Knudby-Borup og Ørum. Det er et af Statens 14 vådområde-projekter, der ligger omkring Jordbro Å. De 14 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne - netop som tilfældet var med Ørum Enge.

Projektet ventes at kunne tilbageholde cirka 23 tons kvælstof, og vil dermed yde et væsentligt bidrag til at mindske belastningen af Hjarbæk Fjord, der er udpeget som Natura 2000 område.

Men samtidig med, at det er søen er god for miljøet - så er den altså også god for fuglelivet - samt for det rekreative liv. De nye stier giver helt nye ruter at vandre og løbe på den i forvejen meget naturskønne egn.

En vandretur fra Hjarbæk Fjord til den nye sø kan helt bestemt anbefales. Ligesom en vandretur mellem Knudby-Borup og Ørum ad den nye sti også på det varmeste kan anbefales.

Der er adgang til søen fra henholdsvis Gammelstrupvej og Ørumvej.

På Knudby-Borup siden er der nu opstillet to flotte træ-bænke, der vender sådan, at man kan sidde og nyde udsynet over søen. Senere ventes flere publikums-faciliteter på begge sider af søen.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

Mange mennesker til messe hele dagen

Nr. Søby Forsamlingshus havde stor søgning søndag

Flere til konfirmandmesse

1800 gæster lagde vejen forbi konfirmandmesse i Nr. Søby

Kvit tobakken før den kvitter dig

LÆSERBREV Vi arbejder hårdt på at få antallet af dræbte i trafikken...

Masser af sjove aktiviteter i vinterferien

Vinterferiens aktivitets-program for børn er nu klar

104 elever spillede skoleskak

Tirsdag eftermiddag blev der i den grad flyttet med brikker på...