Foto: Leo Johansen

Ny skole i Stoholm

22. September 2017, 15:20
Af Kandidat til kommunevalget for Socialdemokraterne. Else Th. Pedersen, Sparkær Mosevej 1, 8800 Viborg

 Jeg har med stor interesse læst læserbrevene af Grethe Ulstrup den 25. aug. i Fjends Folkeblad, af Doris og H. C. Damm-Jakobsen den 20. sept. i Fjends Folkeblad og af Grethe Ulstrup og Ejvind Jacobsen den 20. sept. i Viborg Stifts Folkeblad, hvor man har et stort ønske om en ny skole i Stoholm.

Jeg har forståelse for ønsket om en ny skole i Stoholm, men et nybyggeri i Stoholm vil sikkert også få den konsekvens, at der skal laves ny skolestruktur, og formanden for børne- og ungdomsudvalget Claus Clausen har til folkebladet udtalt, at der er lavet en bred aftale på skoleområdet dækkende de næste 4 år, og her indgår ingen ændringer i antallet af skoler. Claus Clausen tror i øvrigt, at det bliver mere end svært at finde midler til en ny skole, og udtalelser om det kan gøres stort set uden det koster, hvis man lader private bygger og udlejer til kommunen og derved får store besparelser på vedligeholdelse og varmeudgifter, holder ikke.

Jeg mister forståelsen, når jeg tænker på konsekvensen af en ny skole i Stoholm, for jeg er alvorlig bange for, at med en ny skole i Stoholm mister Sparkær og Mønsted deres skoler ( den nye skolestruktur). Vridsted skole har måske mulighed for at beholde deres skole, men må med stor sandsynlighed afgive overbygningen.

Skolerne er et stort aktiv, som er med til at bevare butikker og foreninger i vore byer, og dermed det aktive liv i byerne.

Så længe der er børn nok til at oppebære en både pædagogisk forsvarlig og god skole i Sparkær, Mønsted og Vridsted, vil jeg kæmpe med næb og klør for at bevare alle 3 skoler i deres nuværende form, så de små lokale samfund til stadighed skal have en mulighed for bevarelse og også gerne udvidelse.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik