Søs Olling, formand for bruger-og pårørenderåd, plejecenter Birkegården

Nye boller på suppen til de ældre i Viborg Kommune?

01. maj 2017, 10:30
Af Søs Olling, formand for bruger pårørende rådet på Birkegården i Stoholm

 Først tusind tak til Søren Gytz og Lea Flarup for jeres debatindlæg om maden til ældre på plejecentrene i Viborg kommune.

Mette Nielsen og hendes tro væbner Marianne Aaris Andersen understreger bl.a. i læserbreve, at det er muligt at lave maden til beboerne helt fra bunden. De glemmer bare at fortælle, at dette kun er muligt i begrænset omfang, da der ikke er tilstrækkeligt personale på plejecentrene. Hvorfor har I så travlt med at skjule fakta?

Den 14/11 2014 var Leif Louring (tidligere næstformand i Bruger-pårørende udvalget) og jeg indbudt til et møde med daværende chef for Sundhed og omsorg Lis Kaastrup. Lis Kaastrup gav på mødet udtryk for, at det ville blive svært at nå at lave maden fra bunden til 28 beboere.

Denne holdning ændrer hun d. 25/11 2014, hvor Ældre-og sundhedsudvalget besluttede, at Fjendsmodellen skulle afskaffes. Nu kunne pludselig alt lade sig gøre indenfor Madservice Viborgs rammer. Mette Nielsen og Marianne Aaris tegner også fejlagtigt det samme billede.

Det skuffer mig, at Karin Clemmensen d. 27/4 2017 udtaler til Skive Folkeblad, at vi ikke skal forvente at få Fjendsmodellen tilbage på plejecentrene. I Fjendsmodellen blev maden lavet af lokalt indkøbte varer og udelukkende tilberedt i de små køkkener tæt på beboerne.

Stoholm Handelsstandsforening lavede i slutningen af marts i samarbejde med 8 andre byer og Viborg Egnens handelsråd en happening. De udarbejdede en video og hængte valgplakater op i kommunen.

Hensigten med initiativet er, at borgerne i Viborg kommune i højere grad skal købe deres varer lokalt i stedet for at shoppe på internettet.

I 1973 da jeg flyttede til Stoholm kunne vi købe fødevarer hos 4 købmand og 1 brugsforening 3 bagerbutikker og 2 slagterbutikker. I dag kan vi handle hos 2 købmænd 1 bager og 1 slagter. Udviklingen viser, at det er på høje tid at stoppe op og tænke sig om.

Jeg vil opfordre til, at Viborg handel også får politikerne i tale. Kommunen har lavet indkøbsaftaler, som ikke tilgodeser den lokale handel.

Det nuværende Ældre-og sundhedsudvalg havde med afskaffelsen af leve/bo miljøerne i Fjends en stor interesse i at sikre økonomien i Madservice Viborg. Jeg ser frem til et nyt byråd/kommunalbestyrelse, som i højere grad tilgodeser den enkelte borgers og lokalsamfundets interesser.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik