Overskudsvarme bør kunne udnyttes

08. September 2017, 08:10
Af Karin Gaardsted, MF. Ordfører for Energi-, Forsyning- og Klimaudvalget, Socialdemokratiet

 Måske bliver det alligevel muligt at udnytte overskudsvarme fra Apple datacentret i Foulum. Jeg tror, der er mange, der som jeg ønsker, at der findes en løsning, som gør det muligt at benytte de enorme mængder af overskudsvarme, der ellers ville fordufte ubrugt op i den blå luft.

Skatteankenævnet har netop fastslået, at det skal være muligt at udnytte overskudsvarme fra det kommende Facebook datacenter ved Odense. Det er godt nyt for os i Viborg, for jeg kan ikke forestille mig, at der ikke skal gælde de samme regler over hele landet.

Vi trænger til en gennemgående debat om udnyttelse af overskudsvarme fra såvel datacentre som fra andre større industrivirksomheder. Vi bor i et land, hvor vi gennem en årrække er blevet kendt over hele verden for vores grønne energi og vores høje mål for at vedvarende energi helt skal overtage, så fossile energikilder udfases. Jeg ved naturligvis, at en del af de penge, vi bruger på for eksempel vore sygehuse og på uddannelser kommer fra afgifter på energi, men vi må være åbne for at finde indtægter på anden vis end ved at lægge så høje afgifter på overskudsvarme, at det ikke kan betale sig at udnytte den. Vi har ikke råd til at spilde gratis energiressourcer.

Jeg er i en periode på tre måneder vikarierende energi-, forsynings- og klimaordfører for vort parti, og jeg vil hurtigst muligt tage initiativ til en høring om netop udnyttelse af overskudsvarme i Danmark. Der kommer også datacentre i flere andre kommuner, så nu står Viborg Kommune ikke længere alene.

 

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik

Torsten: Stor tak til Fjends

Torsten Nielsen smiler stort, da Fjends Folkeblad møder ham klokken...

Venstre tilbage, Konservative frem i Viborg Kommune

Så er alle liste-stemmer talt op i Viborg Kommune - og vi venter nu...

Stor personlig triumf for Torsten Nielsen i Fjends

Stemmerne er talt op i Vridsted, Mønsted og Stoholm. Og alle steder...

Spændende valgaften på rådhuset

Der er en summen af forventning på rådhuset i Viborg i aften. Fjends...

Følg valget online og på Facebook

Fjends Folkeblad opdaterer i aften direkte fra Viborg Rådhus:

Lars Løkke besøger Viborg dagen før valget

Med kun én dag tilbage til kommunal- og regionsrådsvalget er...