Ældre- og sundhedsudvalget ønsker nu en tilbundsgående opgørelse over, hvordan madordningen fungerer på samtlige plejecentre i Viborg Kommune.

Politikerne vil undersøge madordning på alle plejecentrene

12. August 2016, 11:00

 Når beboerne på plejecentrene i henholdsvis Sjørup og Stoholm sætter sig til bords for at spise deres daglige varme mad, så består måltidet gennemsnitligt hveranden dag af færdig tilberedt kød, der sammen med tilhørende sovs leveres fra Madservice Viborg. Til gengæld får beboerne stort set hver dag friskkogte kartofler eller ris, tilberedt i plejecentrets eget køkken.

Omkring 40 ud af cirka 60 mulige dage er der også tale om at rå grøntsager koges ude på de to ældrecentre. De fleste dage leveres sovsen færdig tilberedt.

De øvrige omkring 30 dage leveres kødet enten som råvarer eller delvist tilberedt for at blive lavet færdigt ude på centrene.

Det er i grove træk resultatet af en opgørelse, som forvaltningen i Viborg Kommune har udarbejdet over leveret mad fra det kommunale fælleskøkken til de to plejecentre i maj og juni måned i år.

Opgørelsen er blevet lavet på foranledning af ældre- og sundhedsudvalget i Viborg Kommune. Det sker efter længere tids utilfredshed med, at kommunen i 2014 gik fra en tidligere ordning, hvor de to ældrecentre i Fjends fik maden tilberedt i centrets eget køkken til at det i stedet blev Madservice Viborg, der leverede maden, men hvor ordningen stadig indeholder mulighed for at få leveret råvarerne, så maden kan laves ude på ældrecentrene, hvis man foretrækker det.

Drøftes igen i januar

Opgørelsen blev i tirsdags præsenteret for medlemmerne i ældre- og sundhedsudvalget.

- Personligt er jeg overrasket over, at det kun er cirka hveranden dag, der laves mad mere eller mindre fra bunden ude på de to centre. Jeg troede, det havde været oftere, når nu muligheden er der. Derfor må vi også helt til bunds i, om det for eksempel skyldes, at personalet er presset på plejedelen og se hvordan ordningen fungerer på de øvrige plejecentre. Derfor beder vi nu forvaltningen om en tilsvarende opgørelse over leveret mad i maj og juni i år på alle komunens plejecentre, siger formanden for udvalget, Mette Nielsen.

Politikerne i Viborg Kommune tog allerede i foråret noget af kritikken til efterretning, da de afsatte 4 millioner kroner fra den såkaldte værdighedsmilliard til flere varme hænder til mad og måltider ude på centrene.

- De ekstra penge kommer dog først ud at virke på centrene fra den 1. september. Derfor gentages opgørelsen for samtlige plejecentre med udgangspunkt i leveret mad også i oktober og november i år. Og så forelægges opgørelserne ellers for udvalget i januar 2017, hvor vi drøfter sagen igen. Jeg synes det er rigtig godt, at debatten er blevet rejst og understreger, at der på ingen måde er tale om en kritik af Madservice Viborg. siger Mette Nielsen.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik