Foto: Viborg Kommune
Oversigtskortet viser hvilke landsbyer der en eller flere gange har modtaget tilskud fra puljen byforskønnelse mindre byer.

Pulje på 3,4 millioner fordelt blandt 21 mindre byer

21 ud af 25 modtagne ansøgninger til puljen "byforskønnelse mindre byer" har i 2017 modtaget i alt 3,4 millioner kroner til mindre, lokale projekter rundt omkring i Viborg Kommunes landsbyer.

10. Januar 2018, 10:55

Det er Teknisk Udvalg, der på sit møde i november, har bevilget og fordelt pengene.

- To ansøgninger om trafikdæmpende foranstaltninger vil Trafik & Veje få gennemført i løbet af 2018. 3 ansøgninger blev ikke imødekommet, da de ligger udenfor de kriterier der er fastsat for at søge puljen, fortæller Benny Nielsen, projektleder ved Viborg Kommune.

Udover de mindre projekter har udvalget også nikket ja til et ønske om opstart af områdefornyelse i Frederiks.

Puljen byfornyelse/byforskønnelse mindre byer har eksisteret siden 2012. Der er i perioden 2012-17 imødekommet ansøgninger om støtte til 123 mindre projekter i landsbyerne for et samlet beløb på 17 mio. kr. I alt 55 landsbyer har modtaget støtte.

Puljen kan søges af en borgerforening eller en anden forening, der repræsenterer et lokalområde. Udover de mange mindre projekter er der eller gennemføres for tiden større byfornyelsesprojekter i en række byer, blandt andet i Stohoolm.

Det samlede beløb for disse projekter er 55 mio. kroner.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik