Renovering eller ny skole i Stoholm?

27. September 2017, 16:20
Af Kurt Mosgaard, Mønsted, kandidat til kommunalbestyrelsen for Venstre

Skal der bygges en helt ny skole i Stoholm eller skal den eksisterende renoveres? 

Det har været emnet i den seneste tids læserbreve og snak folk imellem. Inspirationen kommer fra Viborg by, hvor det er besluttet at bygge en ny Overlund Skole frem for at renovere gamle bygninger.

Der er fremlagt gode argumenter frem for en nybygning i Stoholm. Den eksisterende skole er nedslidt og er placeret i byens centrum med begrænset udenomsplads og vanskelige trafikforhold. En gradvis renovering vil gribe forstyrrende ind i undervisningen og kræve periodevise genhusninger. En flytning til en placering tæt på idrætscenter og sportsbaner vil givetvis være mere optimal.

Økonomien er en vigtig faktor. En ny skole vil formentlig koste i omegnen af 150 millioner millioner kroner. En renovering til 20 millioner kroner lyder umiddelbart af mindre, men den vil skulle følges op af flere etapevise renoveringer. En ny skole vil endvidere være billigere i drift. Hertil kommer muligheden for salg at byggegrunde tæt på byens centrum. Hvad er bedst for skolen, Stoholm og kommunen?

Det er uklogt at tage en beslutning på det nuværende grundlag. Efter min opfattelse bør de to løsninger gennemregnes og overvejes nærmere med god inddragelse af skolebestyrelsen og fagfolk. Dermed bliver der et solidt grundlag for en fornuftig politisk beslutning i den nye kommunalbestyrelse.

Mønsted og Vridsted bør ikke være nervøse for deres skoler. Lokalområderne bidrager positivt til Viborg Kommunes gode vækst, og enhver tanke om at nedlægge gode skoler i velfungerende landsbyer vil være som at skyde sig selv i foden. I stedet bør Viborg kommunes mindre bysamfund glæde sig over den gode udvikling i Viborg og nabobyerne, støtte hverandre og lade sig inspirere til egne gode tiltag.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik