Foto:
Der afsættes 40 mio. kr. i budgetperioden fra 2018 - 2021 til byfornyelse og cykelstier uden for Viborg by.

Samtlige partier bag budgetforlig

Viborg Byråd har mandag aften indgået budgetforlig for budget 2018-2021.

29. August 2017, 13:00

Der er tale om et forlig blandt alle seks partier i byrådet og rummer store investeringer både i og udenfor Viborg by. Der er blandt andet sat et større beløb af til byfornyelser i omegnsbyerne samt til cykelstier. Samtidig er skatten som udgangspunkt uændret.

Forligets hovedpunkter:

Skoleområdet

Skoleprojektet på Vinkelvej skrinlægges. I stedet bygges en ny skole til Rosenvænget Skole i forbindelse med Finderuphøj Skole med forventet indflytning i 2020. Der afsættes 60 mio. kr. til formålet.

Der bygges en ny Overlund Skole på arealet ved Gl. Randersvej, Toften, med forventet indflytning i 2022. Der afsættes 200 mio. kr. til formålet.

Bygningen på Vinkelvej 20 udbydes til salg.

Skatteområdet

Skatten holdes i ro i 2018. Det vil sige uændrede skattesatser.

Der er dog enighed om, at en skattestigning kan komme på tale senere i budgetperioden, hvis byrådets velfærds- og vækstdagsorden kommer under pres.

Parkering i Viborg Midtby

Der indføres betalt parkering med to timers fri parkering.

Det skal undersøges, om der er mulighed for at finansiere udgifter til renovering af eksisterende parkeringsfaciliteter gennem evt. salg, herunder mulighed for bolig- og erhvervsbyggeri mv.

Byfornyelse og cykelstier

Der afsættes 40 mio. kr. i budgetperioden fra 2018 - 2021 til byfornyelse og cykelstier uden for Viborg by.

Effektivisering

Det årlige effektiviseringskrav til den kommunale organisation nedsættes fra 1 pct. til en pct. Modellen besluttes i forbindelse med den årlige fastlæggelse af budgetprocessen

 

I foråret 2017 blev der indgået to politiske forlig, som tildeler 25 mio. kr. til børne- og ungeområdet og 11,5 mio. kr. til ældre- sundhedsområdet. Ved budgetforliget er der fundet finansiering til begge beslutninger.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik