Skolerne bliver hvor de er

18. September 2017, 12:55
Af Claus Clausen, Vroue. (V), formand for Børne- og Ungdomsudvalget

 I Stoholm fremsætter flere forslaget om at bygge en ny skole, og i den forbindelse har andre spurgt, hvad kan det få af konsekvenser for skolerne i Vestfjends, Mønsted og Sparkær? 

Svaret er lige til, der er lavet en bred aftale i byrådet på skoleområdet, hvor der ikke røres ved placeringen af skoler de næste 4 år, medmindre der sker et voldsomt fald i antallet af elever i et skoledistrikt, og det er der ikke noget der tyder på sker. Skolerne i den gamle Fjends kommune vil blive hvor de er.

Jeg tror, det kan blive mere end svært at finde ca. 150 mio kr til at bygge en ny skole i Stoholm. Til forskel fra Overlund, hvor byrådet har besluttet at bygge en ny skole, så er der ikke i Stoholm udsigt til en stigning i elevtallet på 50%. Skoledistrikterne i Fjends ser ud til at holde nuværende elevtal, så der er ikke behov for tilpasninger. Det kan vi se i nogle nabokommuner, hvor svær en øvelse det er.

Der er private, som går ind og bygger nye skoler og derefter lejer dem ud til kommunen. De gør det for forretningens skyld, og man må ikke forledes til at tro, det ikke vil koste kommunen på driften. Det er kun et spørgsmål om hvornår udgiften falder. Så indtil andet evt. bliver besluttet, så vil vi starte renovering af Stoholm skole i 2020 i henhold til den plan vi har lagt for skolerne i kommunen.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik