Stadig mulighed for dagcenter i Sjørup

12. September 2017, 11:15
Af Karin Clemmensen (V) Byrådsmedlem i Viborg Kommune, Kirkebakken 10, 7840 Højslev

På grund af PCB og den forestående renovering blev 11 demente brugere af dagcenteret på Sjørup Ældrecenter i 2015 flyttet til Viborg, midlertidigt!

Flytningen betød, at de 2,2 stillinger, som var tilknyttet dagcenteret, blev omlagt til 1 stilling i Viborg.

For nylig satte forvaltningen spørgsmålstegn ved, om der er behov for et dagcenter på Sjørup Ældrecenter; et byggeri til ca. 3 mio. kr.

De tal, som vi i Ældre- og Sundhedsudvalget bad om at få belyst, tyder ikke på det.

Det har sat mig i et dilemma: Som kommunalpolitiker vil jeg gerne være økonomisk ansvarlig på kommunens vegne, men jeg er også lokalpolitiker, valgt i Østfjends (hvor Sjørup Ældrecenter ligger) og fortaler for langsigtet planlægning.

Derfor er jeg ganske godt tilfreds med udvalgets beslutning om, at Sjørup Ældrecenter - hvis der på sigt viser sig at blive behov for et dagcenter - udnytter lokaler i de eksisterende bygninger.

Tilfreds er jeg især med, at udvalgsformand Mette Nielsen, både på udvalgsmødet og i pressen har givet udtryk for, at viser der sig et behov, og det vil koste ekstra lønkroner, må man se på det.

Om der bliver behov, kan kun tiden vise. Med den her beslutning er der i hvert fald ikke udelukket noget i Sjørup, men heller ikke brugt anlægskroner unødigt.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik

Torsten: Stor tak til Fjends

Torsten Nielsen smiler stort, da Fjends Folkeblad møder ham klokken...

Venstre tilbage, Konservative frem i Viborg Kommune

Så er alle liste-stemmer talt op i Viborg Kommune - og vi venter nu...

Stor personlig triumf for Torsten Nielsen i Fjends

Stemmerne er talt op i Vridsted, Mønsted og Stoholm. Og alle steder...

Spændende valgaften på rådhuset

Der er en summen af forventning på rådhuset i Viborg i aften. Fjends...

Følg valget online og på Facebook

Fjends Folkeblad opdaterer i aften direkte fra Viborg Rådhus:

Lars Løkke besøger Viborg dagen før valget

Med kun én dag tilbage til kommunal- og regionsrådsvalget er...