Stem lokalt og personligt - Det gør en forskel

09. November 2017, 10:35
Af Karin Clemmensen (V) Byrådsmedlem i Viborg Kommune, Kirkebakken 10, 7840 Højslev

Det kan betale sig med lokal repræsentation i byrådet. Lad mig ridse op, hvad der bl.a er sket i Østfjends de 4 forgangne år: 

Multibane ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Etablering af Stoholm Sundhedssatellit.

Cykelsti mellem Sparkær og Mønsted.

Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø påbegyndt.

Renovering og fremtidssikring af Sjørup Ældrecenter påbegyndt.

Byfornyelsen i Stoholm påbegyndt.

Indførelse af politisk træffetid.

Yderligere vil jeg - i al beskedenhed - fremhæve 2 tiltag, som jeg har sat mit politiske aftryk på og som er kommet hele kommunen til gavn:

Fokus på ældremadens kvalitet.

Permanent opnormering af familieafdelingen.

Hvis jeg bliver valgt ind igen, vil jeg med mine første 4 års viden og erfaring bl.a arbejde for følgende i Østfjends:

På kort sigt en trafiksikring af Skolegade.

Beregninger på en ny skole ved Stoholm Fritids- og Kulturcente.

Afdække muligheder for en ny bro over Jordbro Mølle Å.

Cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted.

Kunstgræsbane ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Støtte til lokale initiativer og ideer.

Yderligere vil jeg have fokus på specielt 2 mærkesager, til gavn for alle kommunens borgere.

Prioritering af kernevelfærden - især opnormering af ældre- og handicapområdet.

Forebyggende tiltag uanset alder - bl.a i form af gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år og tidlig opsporing af demente og deres pårørende.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik