Kurt Mosgaard

Stjernen som blev væk

15. maj 2017, 12:25
Af Kurt Mosgaard, Mønsted, kandidat til kommunalbestyrelsen for Venstre

En stjerne kan være en figur med fem eller flere spidser. Det er hvad ordbogen om ordets betydning fortæller. Men denne udlægning gælder åbenbart ikke i Viborg Kommune, hvor man i sidste uge indviede den såkaldte Midtjyske Cykelstjerne og tilmed fik malet et kort på belægningen foran Rådhuset, hvor et par halve streger mod nord og syd imidlertid ikke frembringer nogen stjerne-visioner. 

Hverken ude i naturen eller på kortet er det noget, som kan minde om en cykelstjerne. Der er anlagt stier i Viborg by og et knudepunkt iforbindelse med banebyen.

Uden for Viborg er der stort set kun tale om, at man for længst har udnyttet de nedlagte jernbanelinjer mod Himmerland og Alheden, samt at der arbejdes på enkelte mindre strækninger som Gammelstrup-Birkesø og Sparkær-Mønsted.

Vi vil gerne kunne bevæge os sikkert på cykel. Og vi vil gerne sikre, at vore børn kan komme sikkert til og fra skole på deres cykler, så de både opbygger energi og sunde vaner. Og vi vil gerne skabe adgang for aktive turister.

Der er behov for langt mere sammenhængende politikker og planer i Viborg Kommune også på stiområdet, så kommunen, Viborg by, vores mindre bysamfund og seværdigheder kommer til at hænge bedre sammen også i forhold til nabo-kommuner.

I den vestlige del af kommunen er det oplagt, at kommunen bør arbejde for, at Vejdirektoratet etablerer en cykelsti langs hovedvej 16 mellem Viborg og Holstebro med prioritet til stien mellem Daugbjerg og Mønsted Skole. Herudover så bør Viborg kommune snarest gå i dialog med borgere og landsbyråd m.fl. med henblik på at udvikle en plan for et sammenhængende stisystem.

Lad os i fællesskab arbejde for, at der kommer en rigtig stjerne til Viborg Rådhus.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik