Stoholm skole og skjult dagsorden?

25. September 2017, 15:10
Af Grethe Ulstrup, Ågade, Stoholm og Ejvind Jakobsen, Tastumvej 2 C, Stoholm

 Else Th. Pedersen lufter i sit læserbrev d. 22/9 i Fjends Folkeblad sin bekymring vedr. det store ønske og behov for en ny skole i Stoholm. Hun frygter for, at nybyggeri af skolen i Stoholm automatisk vil føre til en ny skolestruktur. Denne skulle angiveligt nedlægge mindst 2 skoler i Fjends og i bedste fald nøjes med at beskære den tredje.

Hun refererer til Claus Clausens læserbrev i Fjends Folkeblad den 18/9. Her har vi tidligere hæftet os ved den kryptiske sammenkædning af en ny skole i Stoholm og fremtidsudsigterne for de øvrige skoler i Fjends. Vi forstod ikke meningen med at sammenholde disse to faktorer, men nu dukker en fæl mistanke op: findes der mellem vore kommunalpolitikere en skjult dagsorden, som skal føre til yderligere centralisering af skolerne i kommunen?

Vil der aldrig nogen sinde kunne bygges en ny skole uden for Viborg by, medmindre centraliseringsspøgelset igen skal hentes op af skuffen, uanset hvor fornuftigt et nybyggeri er i økonomisk henseende?

Vi er tilhængere af, at der spilles med åbne kort også i politik. Derfor vil vi gerne opfordre vore folkevalgte i almindelighed, og de 3 i Fjends i særdeleshed til at bekende kulør i denne sag. Ingen kan være interesseret i at spille med blind makker.

Else Th. Pedersen bekymrer sig også om finansieringen af skolen, som iflg. Claus Clausen kan medføre vanskeligheder. Her vil vi bare gentage det, vi tidligere har skrevet. Nemlig at kommunalbestyrelsen ikke havde problemer med at finde fornuftig finansiering til de 3 nye skoler i Viborg by, så vi har den største tillid til, at det samme vil gælde i vores by.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik