Tolv millioner kroner mangler ansøgninger i Viborg Kommune

Viborg Kommune mangler ansøgninger til sin nedrivnings-og forskønnelsespulje.

06. August 2015, 11:05

 Rundt omkring i landsbyer i Viborg Kommune kan man finde eksempler på forfaldne og nedrivningsmodne boliger eller der er huse, som kunne trænge til en kærlig hånd. Alligevel er der langt mellem ansøgningerne til kommunens pulje i 2015 på 12,2 millioner kroner til nedrivning eller istandsættelse af nedslidte boliger i kommunens landsbyer.

I løbet af 2014 og 2015 har Viborg kommune betalt for nedrivningen af 44 huse, men der er stadig rigtig mange penge tilbage i kassen.

- Vi havde penge til overs fra sidste års pulje, der så er blevet overført til 2015 og vil da gerne modtage flere ansøgninger, fortæller bygningsingeniør Louise Sangild Nielsen, som er sagsbehandler i Viborg kommune for puljen til landsbyfornyelse.

Hun har flere bud på, hvorfor der ikke er kommet så mange ansøgninger ind til puljen for landsbyforskønnelse, som man kan søge hos frem til udgangen af 2015.

- Selvom vi har forsøgt at informere om puljen, så er folk måske stadig ikke rigtigt opmærksomme på muligheden. Tidligere hed den puljen til nedrivning men den har nu taget navneskifte til puljen til landsbyforskønnelse, fordi det hele jo netop går ud på at forskønne landsbyer på den ene eller anden måde, og det kan måske være med til at forvirre, siger Louise Sangild Nielsen og fortsætter: - Det er heller ikke altid, at ejerne er interesserede i at huset rives ned. Der kan være tilfælde, hvor man måske gerne vil bygge nyt på grunden senere og så kan det undertiden være vanskeligt at få tilladelsen til at bygge nyt, hvis der ikke længere ligger et hus på grunden. I andre tilfælde kan det være gæld i huset, som gør, at banken ikke vil acceptere en nedrivning. Vi kan normalt ikke pålægge folk at rive forfaldne bygninger ned og det vil vi heller ikke. De skal selv ønske det, fortæller bygningsingeniøren.

Hvis man får grønt lys til støtte til at få en forfalden bolig revet ned, betaler kommunen udgiften til nedrivning og efterlader den tomme grund pæn og ryddelig. Ejeren beholder sin grund bagefter. Man kan også få økonomisk støtte til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme i landsbyer, og man kan opnå op til 50% af udgiften til udvendig renoveringsstøtte eller op til 75%, hvis der er tale om bevaringsværdige bygninger. Landsbyernes forsamlingshuse kan også få støtte fra puljen til visse udvendige forbedringer og til energibesparende foranstaltninger.

Det er ikke nogen billig affære at få bygninger revet ned. Udgiften starter typisk på cirka 100.000 kroner og opefter, afhængig af bygningens størrelse.

Puljen kan også bruges ved nedrivning af private, tomme erhvervsbygninger. Det var en mulighed, som mange landmænd benyttede sig af indtil for et par år siden. men det er nu ikke længere muligt, med mindre den tomme staldbygning eller lade ligger i landsbyer.

Det er den enkelte ejer, der skal søge om eventuel støtte, men Viborg Kommune opfordrer også lokale foreninger til at fortælle relevante ejendomsejere om puljen og måske følge med en opmuntring til at udnytte muligheden, mens den er her.

Louise Sangild Nielsen tør ikke sige noget om, hvor vidt det er slut med at søge i landsbyforskønnelsespuljen, når fristen udløber til nytår.

- Vi ved ikke hvad der sker fremadrettet. En god del af puljen kommer fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, men al den stund, at ministeriet blev lukket ned ved regeringsskiftet er det endnu usikkert, hvad folketinget vælger at gøre fremadrettet, siger hun.

Puljen er relevant for alle landsbyer og byer under 3000 indbygger, hvilket altså også betyder at Stoholm kan få del i puljen. . Interesserede kan læse mere på viborg.dk/byfornyelse.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

Og så blev der tændt op i bålet

En flok friske børn prøvede i går at være spejder for en dag i...

Trusser med dyreprint: Modeshow for sjov med Cirkelines

268 kvinder var til modeshow i Løgstrup

Ja nemlig ja! Stoholm asfalteret torsdag

Der er nu åbent for gennemkørsel ad Vestergade og Nørregade

De gode feer på Bøgely

Personalet på Plejecenter Bøgely i Hald er modtager af Månedens Buket