Anders Jensen, Løgstrup

Udfordringer til alle i folkeskolen

17. maj 2017, 13:35
Af Anders Jensen, Løgstrup. Byrådskandidat for Venstre

Folkeskolen er en vigtig samfundsinstitution, da det er her grundlaget for børn og unges voksenliv formes. Viborg Kommune har allerede velfungerende folkeskoler, som ligger pænt i de nationale målinger på trods af, at budgettet for skoleområdet i Viborg Kommune ligger på et forholdsvist lavt niveau, sammenlignet med andre kommuner. De pæne resultater opnås ved, at der ydes en ihærdig indsats fra skolernes side og desuden har eleverne en gunstig baggrund for indlæring ud fra den såkaldte socioøkonomiske effekt. Dvs. forældrene har en forholdsvis høj uddannelsesbaggrund, god økonomi osv.

Der er dog forskel på, hvor højt skolerne i Viborg Kommune scorer på undervisningseffekten, som er et udtryk for, hvor god en eksamen eleverne får i forhold til det forventede efter den socioøkonomiske effekt. Her er Løgstrup Skole et godt eksempel på en velfungerende skole, som med en 4. plads blandt kommunens folkeskoler ligger højt på listen over undervisningseffekt. Listen toppes af Skals Efterskole, som dermed beviser, at der også findes gode undervisningstilbud blandt fri- og efterskolerne i kommunen.

Det er derfor vigtigt, at folkeskolens tilbud til elever og forældre, har et højt niveau, så der ikke er for mange der fravælger folkeskolen og det økonomiske grundlag til at drive skole for, dermed bliver for dårligt. For at sikre det, skal alle elever udfordres i forhold til de evner og interesser de har. Elever som især har håndværksfaglige evner, skal udfordres på dette område, ligesom de bogligt stærke elever også skal udfordres, så alle får succesoplevelser i skolen.

For begge grupper af elever vil det være relevant, at inddrage erhvervslivet i undervisningen, som inspiration for de unge, ligesom der muligvis kræves en anden evaluering af eleverne end i dag, hvis man vil opnå, at potentialet blandt begge grupper, bliver udfoldet. Hele øvelsen skal fremme, at eleverne senere i livet får bedre jobmuligheder, end det er tilfældet i dag, så andelen af unge udenfor arbejdsmarkedet kan nedbringes. Dermed sikres et bedre livsindhold og kommunen kan spare på de offentlige ydelser.

Der har de senere år, været mange nye tiltag på skoleområdet med skolereform, ny lærertidsaftale og ny ressourcetildelingsmodel i Viborg Kommune. Folkeskolen har derfor behov for ro til at få disse initiativer implementeret, men ovenstående forslag skal ses som mindre tilpasninger, der altid må forventes over årene, i så vigtig en institution som folkeskolen. Økonomien hertil vil kunne hentes blandt de 19 mio. kr., som byrådet har besluttet, at folkeskolernes budget skal udvides med i 2018.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik