Udvikling i alle lokalområder i kommunen

30. Juni 2017, 14:55
Af Anders Jensen, Fægteborgbakken 9, 8831 Løgstrup. Byrådskandidat for Venstre

 I Viborg Kommune findes der 85 byer og landsbyer med mere end 50 indbyggere. Det er vigtigt, at der skabes udvikling i alle disse lokalområder og ikke kun i Viborg by. Et af kravene til, at der bredt i kommunen kan sættes projekter i gang skal være, at der findes en lokal vilje til at bidrage til forandring og vækst.

Forbedringer skal være båret af lokale initiativer og ikke af, at det udelukkende er tiltag fra byrådets side, der skaber udviklingen. Det vil ofte vise sig, at ved hjælp af lokale frivilliges indsats, skabes et større ejerskab til projekterne. Dette vil bidrage til, at investeringerne vil blive langt bedre udnyttet og vedligeholdt.

Når der opstår lokale gennemarbejdede projekter og ider, skal byrådet dermed også stå til rådighed med praktisk, og om muligt, økonomisk bistand, for at få gennemført projekterne.

Der findes allerede mange lokalt udviklede initiativer, som er kommet til verden via frivilliges indsats. I min egen barndomsby Skelhøje er der lagt megen energi i, at få etableret Skelhøje Købmandsgaard. I Bruunshåb, Karup og Knudby arbejdes der på, at få renoveret og nyetableret kulturhusene. I Løgstrup er den nye Multipark netop blevet indviet og planer for færdigudvikling af stationsområdet er i gang. I Viborg By findes også lokalområder og her er renoveringen af Nørresøbadet et eksempel på et projekt startet af mange lokale frivillige.

Det er dog vigtigt, at projekterne i Viborg By både i opstarten og også på det længere sigt er båret af lokales indsats og opbakning, som det er tilfældet i de mindre lokalområder, så projekterne ikke udelukkende overgår til at være kommunalt drevne. Så mister man det lokale ejerskab.

Udviklingen i Viborg Kommune kan beskrives med tre ord: Ambitioner, sammenhæng og handling. Vi skal have ambitioner for udvikling i hele kommunen. Der skal være sammenhæng mellem de nødvendige investeringer i Viborg By og investeringerne i resten af kommunen og så skal der være handling bag de gode intentioner, så ildsjælene oplever, at de gode ider også fører til, at projekterne bliver gennemført.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik