Kurt Mosgaard fra initiativgruppen mødtes med transportministeren for at aflevere 403 underskrifter til fordel for cykelsti og bedre tilkørselsforhold ved Mønsted skole.Privatfoto

Underskrift-indsamling afleveret på Christiansborg

29. November 2017, 11:20

En mappe med 403 underskrifter til fordel for en cykelsti mellem Daugbjerg og Mønsted skole blev tirsdag afleveret personligt til transportminister Ole Birk Olesen på Christiansborg.

Det var Kurt Mosgaard fra Mønsted, der på vegne af Initiativgruppen for cykelstien, havde taget turen til hovedstaden med underskrifterne.

Det sker efter at Initiativgruppen og Mønsted Lokalråd hen over de seneste måneder har indsamlet underskrifter til fordel for stien og en bedre sikring af indkørslen til Mønsted Skole.

Transportministeren har tidligere i en brevveksling givet udtryk for forståelse for de vanskelige trafikforhold for de bløde trafikanter på hovedvej 16. Han har i samme brevveksling også fortalt,at der vil blive taget kontakt til Viborg Kommune omkring muligheden for en bedre sikring af indkørslen til skolen.

Modtagelsen fandt sted på ministerens kontor. Her benyttede Kurt Mosgaard lejligheden til at understrege behovet og pegede blandt andet på, at der, på trods af, at det ikke fremgår af Vejdirektoratets ulykkes-statistik, faktisk er hændt flere ulykker med gående og cyklende på strækningen indenfor de seneste år. Han understregede også, at forældre i området sjældent lader deres børn cykle langs hovedvejen, fordi det er for farligt.

- Ministeren havde forberedt sig og kendte til emnet og der blev lyttet. Der var en god dialog omkring løsningsmodeller, hastighedsbegrænsning ved skolen og venstresvingsbaner, skiltning samt muligheder og udfordringer i forhold til eventuel kommunal medfinansiering, fortæller Kurt Mosgaard.

Han fortæller også, at der ikke fulgte store poser med penge eller konkrete løfter med fra ministeren, men at han tog hjem med oplevelsen af at cykelstien har taget et lille skridt i den rigtige retning.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

88.000 kommunale påskeliljer ved byskiltene

I disse uger skyder tusindvis af påskeliljer op ad jorden ved...

Lokale varmeværker tabte i landsretten

Landsretten har i dag fældet dom i sagen mellem Energi Viborg og...

Endnu et rigtig godt år for Brugsen i Løgstrup

Det går stadig rigtig godt i Dagli'Brugsen i Løgstrup. Faktisk...

Borgermøde om friplejehjem i Løgstrup

Onsdag den 25. april inviterer en gruppe lokale initiativtagere til...