Var det nu også så dårligt et signal?

02. Oktober 2017, 12:45
Af Grethe Ulstrup, Ågade, 7850 Stoholm

 Svend Aage Jensen har læst Ejvind Jakobsens og undertegnedes læserbrev vedr. ny skole i Stoholm og forstår ikke vores ærinde med det. Det udtrykker han i et læserbrev i Fjends Folkeblad. Han bebrejder os, at vi mistænkeliggør politikernes beslutninger.

Han læser desværre ikke vores budskab i den ånd, den er skrevet. Det vi ønsker, er ene og alene at fremtidssikre Stoholm skole.

Vores læserbrev var en reaktion på, at flere andre i aviserne havde luftet den automatik, at en ny skole i Stoholm ville føre til nedlæggelse af øvrige skoler i Fjends. Efterfølgende er det i 2 læserbreve ligefrem blevet fastslået som et faktum, at dette er uundgåeligt. Alene af den grund skulle muligheden for nybyggeri i Stoholm skydes ned.

Svend Aage Jensen var jo selv i sin tid som vores borgmester i Fjends garant for åbenhed og saglighed i debatten.

Jeg kan forsikre, at Ejvind og jeg kun havde det ene ærinde med vores debatindlæg, nemlig at få skilt skidt fra kanel i denne sag. Kun på den måde kan den vigtige debat om en ny skole i vores fælles by foregå på et oplyst grundlag.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik