Viborg Kommune skal kendes på hvordan vi behandler de svageste

Viborg Kommune skal kendes på hvordan vi behandler de svageste

08. November 2017, 14:25
Af Anders jensen, Fægteborgbakken 4, 8831 Løgstrup. Byrådskandidat, Venstre

Det er måden vi behandler vore plejekrævende ældre og mennesker med fysiske og psykiske handicaps på, der definerer en kommunes værdier. Derfor skal Viborg Kommune være en kommune, hvor de svageste grupper får tilstrækkelig hjælp og pleje til et værdigt liv.

For de ældre er det vigtigt, at der er forskellige valgmuligheder. Her er etablering af friplejehjem et godt supplement til de kommunale plejehjem. Siden 2009 er antallet af friplejehjemspladser i Danmark steget fra 311 til 843 i 2017 og yderligere 423 pladser er under etablering. I Viborg Kommune er der friplejehjem i Klejtrup, Nordstjernen i Sparkær, Sct. Kjeldsgården i Viborg og det helt nye friplejehjem i Frederiks.

Dermed ligger Viborg Kommune helt i top i Danmark med antallet af friplejehjemspladser og denne stærke tradition for friplejehjem, vil jeg gerne være med til at følge til dørs ved at arbejde for etablering af et friplejehjem i Løgstrup. Som ældre vil man gerne blive i det nærmiljø, hvor man har levet sit liv og på et friplejehjem har man desuden større indflydelse på hverdagen på plejehjemmet.

Denne fleksibilitet som friplejehjemmene udviser, kan de kommunale plejehjem også tage til sig. Som ældre skal der gives mulighed for, at man kan tage de forskellige glæder man har haft igennem livet med sig ind i alderdommen på et plejehjem.

Jeg vil derudover arbejde for, at det bliver muligt, at etablere et hospice i Viborg Kommune. Disse pladser bliver fordelt fra nationalt og regionalt hold, så det er via region og folketing, vi skal argumentere for at få grundlaget for et hospice på plads i Viborg Kommune. Behovet er der, for der mangler hospicepladser på såvel nationalt som lokal plan.

De svageste i kommunen skal med ambitioner, sammenhæng og handling sikres et værdigt liv. Ambitioner for endnu et friplejehjem og et hospice. Sammenhæng i livet med lokale plejehjemspladser og handling over for nationale og regionale myndigheder, for at få et hospice til kommunen.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik