Stort vejarbejde vest for Sjørup

Seks kilometer landevej vest for Sjørup undergår den næste måneds tid et større vejarbejde.

06. juni 2012, 12:58
Vejarbejde vest for Sjørup

Vejdirektoratet igangsætter nu et større asfaltarbejde på Rute 34 syd for Skive. Asfaltarbejdet forventes at vare i perioden fra den slutningen af maj til 8. juli, og har et omfang på cirka 6 kilometers længde. Det er et vedligeholdelsesarbejde, som vil forløbe i tre faser.

Først skal skader på den eksisterende asfalt repareres, hvilket forventes at tage indtil slutningen af uge 22.

Dernæst skal den nye asfalt udlægges, og det vil formentlig tage omkring to uger og udføres i uge 24 og først i uge 25. I den periode vil vejen være lukket for den gennemgående trafik i tiden fra klokken 6:00 til klokken 18:00, og der vil være henvist til alternativ strækning til Rute 186, Vestre Skivevej.

Asfaltarbejde er såkaldt »vejrafhængigt arbejde«, og det kan det blive forsinket, hvis der kommer nedbør. Når asfaltarbejdet er færdigt, skal der påføres striber på vejen og laves rabatter, men det vil ikke genere trafikken på samme måde, som asfaltarbejdet kan komme til.

Vejarbejdet vil berøre trafikanterne på rute 34, hvad enten der er tale om erhvervstrafik, pendlere eller de lokale trafikanter. Vejdirektoratet appellerer til trafikanternes forståelse og opfordrer trafikanterne til at respektere de nedsatte hastighedsgrænser omkring vejarbejdet af hensyn til både vejarbejdernes og trafikanternes egen sikkerhed. Når arbejdet er udført, vil trafikanterne opleve strækningen som mere sikker og med en bedre komfort.

Mens reparations arbejdet pågår, vil trafikken blive afviklet i én vognbane, der skifter mellem højre og venstre side af vejen, efterhånden som arbejdet skrider frem. Regulering af trafikken vil hovedsageligt ske med mobile lyssignaler. Når der er ophold i arbejdet, vil de midlertidige restriktioner for trafikanterne blive ophævet.