Frivillige i arbejdstøjet for rickshaw-cykel i Stoholm

Interessen var pæn, da der forleden var opstartsmøde i Stoholm Fritids-og Kulturcenter om et nyt projekt Cykling uden alder.

27. juni 2014, 14:00
Bladets udsendte fik også mulighed for at teste det nye rickshaw-køretøj med to af Birkegårdens beboerer, Birthe Borne og Mary Jakobsen, som passagerer.

 Projektet skal give en ny og anderledes mulighed for ældre for at nyde Stoholm og omegn fra en rickshaw-cykel, som Viborg Kommune har investeret 42.000 kroner i og som foreløbig netop får sin plads i Stoholm. Det er meningen at brugen af den asiatiske taxi-cykel skal styres lokalt og af lokale frivillige.

Omkring 25 interesserede, heriblandt repræsentanter fra Stoholm Idrætsforening, Ældrerådet, Ældre Sagen, Sport på Tværs og seniorer fra byen var mødt op for at høre nærmere om projektet.

De kunne blandt andet høre Ole Kassow, idmand bag projektet, fortælle om hvordan han fik startet projektet i København, og hvordan ideen har bredt sig til andre dele af landet og altså også nu til Viborg Kommune.

Fælles for alle stederne er, at det har skabt en ny måde at være sammen på til glæde for seniorerne og for den frivillige cykelfører, fortæller frivillighedskoordinator Anne Grethe Nielsen fra Viborg Kommune. På mødet i Stoholm drøftede deltagerne rundt omkring ved bordene og kom med forslag til, hvordan Cykling uden alder bedst kommer op og køre her i lokalområdet.

- Man var enige om , at rickshaw-cyken skal kunne bruges af såvel ældrecentret som af de seniorer, som bor i egen bolig. Der kom mange forslag og 5 personer meldte sig som interesserede i at være med i en arbejdsgruppe.

- Nu er forslagene samlet ind og jeg går i gang med at samle en lokal arbejdsgruppe, som så skal arbejde videre med ideerne, fortæller Anne Grethe Nielsen