Den nye karrierevej for talenter

Skive Tekniske Skole udbyder det nye EUX forløb indenfor flere uddannelsesretninger - elektriker, tømrer, maskinsnedker og værktøjsmager

23. maj 2012, 14:43

EUX-uddannelsen er kort sagt to uddannelser i én. Det vil sige, at man i løbet af 4½ års uddannelse slutter med såvel et svendebrev som en studenterhue. Det betyder, at man kan optages direkte på en videregående uddannelse som for eksempel bygningskonstruktør, ingeniør, maskinmester m.fl.

EUX er et turbo-forløb af en erhvervsuddannelse, hvor man ud over den faglige uddannelse som elektriker, tømrer, maskinsnedker eller værktøjsmager, også opnår studiekompetence i form af gymnasiale fag i retning af de specifikke videregående uddannelser, som knytter sig naturligt til de respektive faglige uddannelser. EUX er altså meget rettet  mod de faglige videregående uddannelser og derfor målrettet de talentfulde unge der ønsker at gøre karriere som f.eks. ingeniør eller lignende.

Kickstart din karriere

Har du et mål om en karriere som Ingeniør eller lignende, så vil du kunne spare op til 2½ år på dit uddannelsesforløb, og kan starte direkte på det videregående studie. Rigtig mange virksomheder efterspørger højtuddannede unge med en faglig baggrund. Det at have en erhvervsuddannelse  (svendebrev) med i bagagen, giver nogle helt unikke jobmuligheder i danske virksomheder. Dine karrieremuligheder øges betragteligt ved kompetencer i form af både svendebrev og studenterbevis. Det er med til at gøre EUX til fremtidens smutvej til en karriere indenfor dansk erhvervsliv.

Elektriker EUX giver direkte adgang til studieretninger som Installatør, maskinmester  og produktionsteknolog. Tømrer EUX giver direkte adgang til studieretninger som produktionsteknolog, bygningskonstruktør m.fl. Maskinsnedker EUX giver direkte adgang til studieretninger som Produktionsteknolog og Ingeniør.

Værktøjsmager EUX giver direkte adgang til studieretninger som ingeniør, maskinmester og produktionsteknolog.

Ledige praktikpladser sikrer løn gennem hele uddannelsen

Helt exceptionelt kan uddannelsesretningen værktøjsmager EUX henvise til flere ledige praktikpladser. Skive Tekniske Skole har p.t. dobbelt så mange uddannelsespladser, som man har tilmeldte EUX grundforløb-elever til august holdet. Derfor kan man fortsat nå at tilmelde sig grundforløbet til august på skolen og så vælge mellem flere ledige praktikpladser. 

I praksis betyder det, at man ved indgåelse af en praktikaftale indenfor værktøjsuddannelsen vil kunne få lærlingeløn, mens man gennemfører hele uddannelsen. Man er altså ikke henvist til SU (over 18 år) eller forældreforsørgelse. Skolens uddannelsesleder Christian Pedersen fortæller gerne mere om,  hvordan man sikrer sig en plads på det nye EUX hold til august, samt hvor man kan søge en af de ledige praktikpladser.