Formandsskifte i Stoholm

02. oktober 2012, 11:37
Ingelise Vestergaard

Ingelise Vestergaard, Sparekassen Kronjylland, er med øjeblikkelig virkning tiltrådt  som ny formand for Stoholm Handelsstandsforening.

Formandsskiftet kommer udenfor generalforsamlingen og skyldes, at den hidtidige formand, Alex Mosbech, købmand i  Super Spar-butikken i Stoholm, har ønsket at trække sig fra formandsposten med øjeblikkelig virkning. Alex Mosbech fortæller, at det er personlige årsager, der ligger bag hans beslutning og at den også gælder hans plads i Handelsstandsforeningens bestyrelse som sådan.

Bestyrelsen tegner sig herefter med Ingelise Vestergaard som formand, Henriette Nielsen fra butikken best by Henriette som næstformand og Kenneth Reffsgaard fra Mønsted Radio/TV som kasserer. Menigt medlem er Niels Erik Bundgaard fra Bundgaards Begravelsesforretning samt Hans Pedersen fra HP Møbler. Sidstnævnte har hidtil fungeret som suppleant men er på grund af den nye situation trådt ind som medlem af bestyrelsen.

Alex Mosbech har valgt også at sige farvel til posten som sportschef for Stoholm Håndbold A/S