Venstre vil støtte landsby-sammenslutning

Venstre i Viborg Byråd støtter ansøgningen fra Viborg Landsby-sammenslutning om et tilskud på 100.000 kr. til brug for etablering og drift af den nye forening, der blev stiftet i 2015. Et kom

28. januar 2016, 12:40
Venstre vil støtte landsbyerne, siger Gudrun Bjerregaard i dette læserbrev.

Venstre mener, at det vil blive en god investering at støtte Viborg Landsby-sammenslutning, da det er en demokratisk valgt forening for hele kommunen,der kan formidle landdistrikternes mål og visioner, og som tilbyder at være bindeled og aktiv samarbejdspartner i forhold til politikere og forvaltningen i Viborg Kommune.

Venstre ønsker at give økonomisk opbakning til et stærkt fælles talerør som Viborg Landsby-sammenslutning, der vil fremme udviklingen og bosætningen i landdistrikterne i Viborg Kommune og komme med forslag til lokale initiativer og fremtidsplaner, samt være høringspart for kommunen i relevante sager og eventuel udføre bestemte opgaver.

Venstre ser frem til et godt samarbejde og tæt dialog omkring revidering af kommunes landdistriktspolitik og Kommuneplanen og andre relevante politikområder.

Det er fint, at borgerguiden Susanne Bendtsen er udpeget som kontaktperson for Landsbys-ammenslutningen vedrørende henvendelser til forvaltningen, da hun har et indgående kendskab til landdistrikterne.

Venstre ønsker Viborg Landsbysammenslutning held og lykke med de nye og spændende opgaver, og vi glæder os til et godt og konstruktiv samarbejde omkring kommunens landdistrikter.