Et vigtigt løft til lokale grønne områder

23. marts 2016, 11:30

Da Venstre og Dansk Folkeparti gik til budgetforhandlingerne sidste år var et hovedelement at hæve vedligeholdelsen af de grønne område ude i lokalområderne. Det lykkes os at for tilført 1,5 mio. kr. til dette formål og på sidste Teknisk Udvalgsmøde fik vi defineret hvilke serviceområder der skal løftes.

Et område er de ledige kommunale byggegrunde, der bliver klippet 2 gange om året nu, vil blive klippet 4 gange om året. Da kommunen har ca. 220 ledige byggegrunde uden for Viborg og Bjerringbro er det vigtig at de bliver slået hyppigere, så de fremstår mere præsentable over for borgere som overvejer at flytte til Viborg Kommune.

Der er også arealer som ligger op til byggegrund, bebyggelse eller som ikke er blevet udstykket endnu, de bliver ikke slået i dag, men fremover vil disse områder også bliver slået 4 gange om året.

Et af de helt store løft til lokalområderne er ukrudtsbekæmpelsen, som vil blive løftet fra 6 til 10 gange om året, hvilket vil give et stort kvalitetsløft, så alle byerne vil fremstå vedligeholdte året rundt.

Andre ting der også bliver gjort pænere for de 1,5 mio. kr. er øget beskæring på Himmerlandsstien og Alhedestien, samt vedligeholdelse af sidearealer langs disse stier. Derudover bliver grønne opholdsarealer vedligeholdt eller renoveret med nye borde/bænke ol.

Som noget nyt bliver der også penge til oprensning og forskønnelse af vores branddamme og gadekær, som ofte har centrale placeringer de byerne, hvilket også vil give et flottere helhedsindtryk.

Til allersidst får alle de mindre byer en dejlig iøjnefaldende forskønnelse i form af, at der bliver plantet blomster eller forårsløg ved byskiltene, hvor betydende offentlige veje fører ind til byen.

Arbejdet med udførelsen af de opgaver skal ske af kommunen, men vi i Teknisk Udvalg vil også have undersøgt om det er muligt at bruge nyttejobs på nogle af områderne, således at vi kan nå endnu længere for de samme penge.

Vi synes selv vi er nået langt for disse 1,5 mio. kr., og det er også et vigtig løft af basis niveauet ude i de mindre byer, så de fremstår mere præsentable. Det er også et skulderklap til de mange frivillige som i forvejen hjælper med mange kommunale vedligeholdelsesopgaver ude i de mindre byer, at vi påskønne deres arbejde ved at vi sammen kan løfte det overordnet helhedsindtryk til et endnu højere niveau.