Lokalhistorisk tilløbsstykke i Løgstrup

11. april 2016, 15:00
Der måtte i al hast dækkes op til 40 ekstra personer, da der var mange som gerne ville høre de fire Vestergaard søskende fortæller om deres barndom og opvækst på Fiskbæk mark. privatfoto

 Da Lokalhistorisk forening for Løgstrup og Omegn forleden afholdt generalforsamling i Løgstruphallen, var der på forhånd dækket op til 60, men det slog slet ikke til. I hast måtte der dækkes op til yderligere næsten 40 personer.  - Det skyldtes nok ikke kun generalforsamlingen, men også at aftenens trækplaster er godt kendt i lokalområdet. De fire søskende Vestergaard, Ellen, Anders, Erik og Bent, hvoraf de to stadig bor i området, fortalte levende og humoristisk om deres Barndom og opvækst på Fiskbæk Mark  og omegn, fortæller Flemming Dollerup,

formand for Lokalhistorisk forening for Løgstrup og Omegn

Gården, de stammer fra, hedder paradoksalt nok Østergård. Den lå oprindelig i Fiskbæk by, men blev i forbindelse med udskiftningen i 1800 tallet, flyttet op på Fiskbæk Mark.

De fire søskende fortalte skiftevis om Østergårds udvikling i deres tid, dagligliv på gården, skolegang og fritidsaktiviteter, men også om politik og udviklingen i lokalsamfundet. Der blev vist mange billeder og man kunne høre på forsamlingen, at de ofte vakte genkendelse, bl.a. billederne fra forskellige fod- og håndboldhold.

Familien Vestergaard før og nu.

Under generalforsamlingen aflagde formanden beretning. Foreningen har haft god fremgang i medlemstallet og man er nu oppe på 123 medlemmer. Også Facebookgruppen har fået mange nye medlemmer. Der blev vist klip fra en video, optaget i forbindelse med et interview med en ældre person, som har haft sin opvækst i Løgstrup. Dette interview er opstarten på en planlagt serie med ældre borgere i området, som vil fortælle om hvad de kan huske fra gamle dage.

Foreningen har den forbindelse udarbejdet en Inspirationsliste til beretningen Mit liv og den kan hentes på foreningens hjemmeside .

Foreningens årskalender for 2016 med billeder og historier fra lokalområdet er solgt i omkring 220 eksemplarer. Regnskabet udviste et overskud på godt 5.000 kr.

Ved valg til bestyrelsen, var der genvalg til Bent Mortensen, Linda B. Olesen og Bent Kvisgaard, samt suppleanterne Egon H. Pedersen og Anders Vestergaard.