Fra barndom i Fjerritslev til voksenliv i Fjends

Den har været et par år undervejs, men nu er den her. Forfatteren Bodil Hansens nye erindringsbog Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster.

05. juni 2016, 07:00
Forfatter Bodil Hansen ved sit barndomshjem Fjerritslev Vestergaard i Han Herred, hvor bogen tager sin begyndelse. Foto: Mattias Bodilsen

Undertitlen er en tidsrejse i 1900-tallet nord og syd for Limfjorden, og det er da også et stykke kulturhistorie kombineret med både varme og personlige fortællinger om barndommen i Han Herred og senere voksenlivet i Fjends Herred, der fordeler sig ud over bogens 256 sider.

Erindringerne begynder i 1940erne ved barndommen og opvæksten i Han Herred på Fjerritslev Vestergaard , hvor Bodil Hansen er født.

Det gamle stuehus på Fjerritslev Vestergaard med de store, skønne træer på den tidligere gårdsplads og i haven var barndommens paradis for forfatteren og forblev familiens omdrejningspunkt, indtil forældrene i 1984 måtte flytte til en ældrebolig i byen. Der er kærlige portrætter af forældre og søstre, endvidere karakteriseres naboer og en lang række af byens øvrige borgere ved hjælp af personlige iagttagelser, oftest krydret med forfatterens humoristiske og positive tilgang til tilværelsen.

Fjends Herred i 1963

Fra Han Herred gik tidsrejsen til Aarhus og København, men efter endt uddannelse i hovedstaden bosatte Bodil og ægtefællen Kjeld Hansen sig i 1963 i Fjends Herred. Først i Hald gamle Skole og siden 1972 i Lund gamle Skole. De fandt deres livsgerning i lokalmiljøet omkring skolen og Ørslev Kloster og i denne del af bogen bliver læserne indviet i særdeles spændende danmarkshistorie i forbindelse med det gamle Ørslev Kloster.

Bodil Hansen har i årenes løb skrevet adskillige lokalhistoriske artikler og flere bøger om klosteret, kirken, de gamle skoler og hele Fjends Herred, blandt andet bogen Fjends Herreds -Jyllands Midtpunkt, der udkom i 1999.

I 1963 var Nordfjends endnu en halvø med et udpræget landbosamfund suppleret med lidt fiskeri. I landsbyerne var der købmand, brugsforening, bager og slagter samt en del småhandlende og forskellige håndværkere. I 1966 kom Virksund-dæmningen, og i de følgende årtier kom 1900-tallets stadig større forandringer, hvor husmandsbrugene blev urentable og jorden solgt tilbage til større gårde. Mange fik arbejde i de omkringliggende byer, men heldigvis opstod der også nogle store virksomheder på egnen.

Bodil Hansen skriver med let pen og får rigtig mange fine detaljer med af det miljø, de personer og de historiske steder og begivenheder, som hun beriger sine læsere med. Bogen giver også et et fint og nuanceret tidsbillede og er dermed et væsentligt bidrag til lokalhistorien i såvel Fjends Herred som Han Herred men den rækker samtidig ud i en større historisk sammenhæng.

Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster er flot indbundet og med masser af gamle og nye fotos. Den forhandles hos lokale boghandlere samt på Fjends Folkeblad.