Håndværkerhus på Hjerl Hede har fået nyt liv

Håndværkerhuset fra Vinderup har i løbet af denne vinter undergået en større istandsættelse. Huset, der blev flyttet fra Vinderup til Hjerl Hede i 1971, trængte efterhånden til en kærlig hån

21. juni 2016, 10:50
Der er nostalgi i Drejer Simonsens håndværkerhus på Hjerl Hede.

Oprindelig blev huset opført i 1908 af tømrer- og snedkermester Jens Christian Simonsen (1854-1940), der anvendte det som sit værksted i perioden 1908-1920. På Hjerl Hede har bygningen gennem tiden både fungeret som karetmagerværksted og bødkerværksted, men fremstår nu i dag som tømrer-snedkerværksted.

Istandsat og nyindrettet

Museets har valgt at bruge året 1917 som et sigtepunkt for indretningen og formidlingen af værkstedet. På den tid var der blevet indlagt strøm, og den 63 årige tømrer- og snedkermester Jens Christian Simonsen drev her en både moderne og ganske veletableret forretning.

Hvilken søn?

Jens Christian har sikkert gået med overvejelser omkring, hvordan forretningen skulle videreføres.

Hans 3 ældste sønner var alle på det tidspunkt rejst til USA, og den yngste, Anders på 23, var endnu for ung til at tage over. I 1920 vendte en af de ældre sønner hjem, nemlig Niels, for at drive værkstedet videre.

Jens Christian Simonsen blev ofte omtalt drejer Simonsen; hvilket selvfølgelig skyldes, at han ud over tømrer-snedkerarbejdet også har drejet. Det kunne for eksempel være ben til borde og stole eller dele til forskellige arbejdsredskaber. Også i dag er en del af bygningen indrettet med drejerværksted.

Efter 6 måneders restaureringsarbejde, står huset atter klar til at de frivillige kan rykke ind når sommerens levendegørelse skydes i gang d. 25/6. Her kan du møde arbejdende drejere og snedkere i det gamle hus og mærke nostalgien fra Drejer Simonsens tid.