Løgstrup mangler byggegrunde

Venstre går ind for flere byggegrunde i Løgstrup. Byen er et af de steder i kommunen, hvor der sælges byggegrunde, så derfor skal der naturligvis være grunde at tilbyde til alle interesserede

05. september 2016, 14:50
Venstre ser gerne endnu flere børnefamilier i Løgstrup, så det haster med flere byggegrunde Foto: Arkivfoto: Løgstrup Børnehus

Der er kun to private og to kommunale byggegrunde ledige i den nordlige del af Løgstrup by, hvor efterspørgslen for bosætning er størst.

I Skovlunden er der et mindre antal ledige grunde, men det er bedst for bosætning og byudvikling, at der er et varieret tilbud af byggegrunde i såvel størrelse som beliggenhed.

Derfor må Kommunen hurtigst muligt udlægge perspektivområder til rammeområder med efterfølgende lokalplanlægning og byggemodning

I forbindelse med Kommuneplanen for Viborg Kommune 2017 2029 sendte repræsentanter fra Venstre, Socialdemokratiet og Borgerforeningen i Løgstrup en række forslag til Viborg Kommune. Det vigtigste emne var, at det haster med byggemodning af nye byggegrunde i Løgstrup by.

Forvaltning har nu behandlet vores henvendelse og fremkommet med følgende kommentar:

Forvaltningen foreslår, at områderne fastholdes som perspektivområde, idet der er en stor rummelighed i allerede udlagte og lokalplanlagte områder til boligformål. Der er p.t. mulighed for ca. 100 boliger indenfor lokalplanlagte områder. Der er desuden udlagt areal til yderligere ca. 45 boliger i kommuneplanen.

De omtalte ca. 100 mulige boliger er kun lokalplanlagte og placeret på privat jord, og det er slet ikke sikkert, at de private ejere er interesseret i at udstykke indenfor en overskuelig periode.

Da disse boligarealerne ikke er byggemodnet, er der ingen mulighed for at købe en byggegrund her og nu.

Løgstrup har altid været begunstiget af private udstykkere, der har sørget for nye byggegrunde, så de har en stor andel i succesen med befolkningstilvæksten. Kommunen har ikke i samme grad bidraget med byggegrunde.

Venstre ønsker flere byggegrunde i Løgstrup, da det er forudsætningen for byens eksistens, at der kommer nye tilflyttere gerne børnefamilier. Det skal undersøges, om de private ejere i Løgstrup ønsker at udstykke lokalplanlagte områder indenfor en overskuelig periode eksempelvis i løbet af 3 år. Ellers må Kommunen opkøbe arealer til udstykning.

Ifølge befolkningsprognosen har Løgstrup kommunens største befolkningstilvækst og i dag er Viborg Kommunes 5. største by. Derfor haster det med at sikre nye boligarealer til udstykning, og hvis de private ikke har lyst til at udstykke, så må kommunen sørge for ledige byggegrunde.