Fokus på god overgang fra hjem til vuggestue

Vuggestuen i Mønsted er et af de steder, hvor der bliver gjort meget for at gøre overgangen fra barsel til pasning i en institution så god som mulig for både barn, forældre og personale.

26. september 2016, 12:25
En af vuggestuens pædagoger Anne Mette Christensen spiller dukketeater, der handler om at huske at vaske sine hænder.

 Når barselsorloven er ved at være slut og en ny hverdag melder sig med den lille, betyder det meget, at overgangen fra at blive passet ude i stedet for hjemme bliver så god som mulig

Det har man blandt andet megen fokus på i den nye vuggestueafdelling i Mønsted, hvor en tilbygning til børnehuset stod helt færdig i maj og med plads til børn op til 3-års alderen.

- Det er vigtigt, at overgangen bliver så glidende og god som mulig for alle. Derfor inviterer vi allerede 3 måneder før start, forældre og barn til at komme på faste besøgsdage i vuggestuen for at børnene og deres forældre kan blive trygge ved stedet, ved pædagogerne og de andre børn. Det har vi rigtig gode erfaringer med, fortæller børnehusets leder Annette H. Olsen.

Når barnet senere skal fra vuggestue til børnehave, der ligger i samme bygning, arbejdes der på samme facon med at gøre overgangen så lempelig som mulig. Den del af arbejdet starter for så vidt allerede når barnet begynder i vuggestuen.

- Vi er jo en integreret institution med børn helt op til skolealderen, og derfor udnytter vi også muligheden for at små og større børn bliver trygge ved hinanden i det omfang, de små har lyst. Hver dag åbner og lukker vi børnehuset sammen. Der er kan være fælles aktiviteter og temaer, og der er mulighed for at de små kan komme fra vuggestuens legeplads til børnehavens legeplads gennem en låge. Her oplever vi også, hvor megen glæde de større børn har ved at give omsorg til de mindste, fortæller Annette H. Olsen.

Behov for både dagpleje og vuggestue

Stik imod flere prognoser er antallet af små børn i Mønsted vokset gennem de seneste år. Blandt andet oplever børnehuset, at en del nye børnefamilier er flyttet til området.

- Det er glædeligt for alle, for det betyder jo, at der stadig er basis for lokale dagplejere og dermed også mulighed for at forældrene frit kan vælge, om de ønsker deres barn passet i dagplejen eller i vuggestuen. Vi har forøvrigt et formaliseret samarbejde med dagplejen omkring forskellige aktiviteter og faste besøgdage her i børnehuset, fortæller Annette H. Olsen.

Fra den 1. oktober starter yderligere 4 børn op i vuggestuen, men Anette H. Olsen understreger, at der stadig er ledige pladser at få til sit barn.

- Vuggestuen er normeret til 14 børn som det optimale men med mulighed en elastik på op til 16 børn, forklarer hun.

Den nye vuggestueafdeling rummer en tilbygning med ny garderobe og toilet samt et krybberum, hvor de små kan sove til middag.