Borgerne strømmede til møde om sundhedssatellit i Stoholm

Borgermødet om den kommende sundhedssatellit samlede omkring 120 tilhørere, der bød ind med mange forslag til, hvad sundhedssatellitten kan indeholde.

29. november 2016, 10:15
Interessen for den kommende sundhedssatellit i Stoholm er stor. Omkring 120 deltagere var mødt op til borgermøde Foto: Privatfoto

 - Det er et af de bedste borgermøder, jeg har været med til længe. Stemningen var meget positiv og der kom rigtig mange input til, hvad den kommende sundhedssatellit i Stoholm kan indeholde.

Det fortæller Mette Nielsen (S), formand for ældre - og sundhedsudvalget i Viborg Kommune efter at der i sidste uge blev afholdt et velbesøgt borgermøde i Stoholm om den sundhedssatellit, som næste år skal placeres i byens Fritids- og Kulturcenter.

Omkring 120 deltagere havde valgt at møde op for at høre mere om planerne med de sundhedssatelitter, der skal placeres i flere forskellige oplandsbyer i Viborg Kommune og dermed være med til at sikre, at alle borgere i kommunen får nemmere adgang til en række forskellige sundhedsstilbud.

Der var på mødet lagt op til en drøftelse i indholdet i den kommende sundhedssatelit og fra tilhørerne blev der budt ind med massevis af input og forslag.

Blandt ideerne var blodtryksmåling og forebyggende undersøgelser af blandt andet lungekapacitet, når der om torsdagen alligevel er mange ældre samlet i centret til Sport på Tværs. Også blodprøvetagning, fælles madarrangementer med fokus på ernæring, mødregruppe og emnet ensomhed var blandt forslagene.

- Der kom et hav af ideer, som alle blev noteret ned og som vi nu har taget med os hjem for at drøfte dem på et udvalgsmøde i starten af det nye år. Her skal vi finde frem til en grundskabelon for, hvad sundhedssatelitterne skal indeholde, men derudover kan der også blive tale om et individuelt supplement af borgerinspirerede tilbud, som er særligt relevante i den enkelte satellit, fortæller Mette Nielsen.

Borgermødet i Stoholm har foreløbig været det mest velbesøgte i rækken af borgermøder omkring de kommende sundhedssatellitter.

Det første borgermøde, som skulle afholdes i Bjerringbro, måtte aflyses på grund af for få fremmødte og derfor skal der i januar afholdes et nyt møde dr.

Herefter er udvalget klar til at drøfte indholdet og Mette Nielsen forventer, at sundhedssatelitterne kan komme i gang i løbet af næste forår.