Hvad med kulturen i oplandet?

30. november 2016, 10:10
Hvad med kulturen i oplandet?

 Forleden havde vi fra Kultur- og Fritidsudvalgets side inviteret til et borgermøde, som fungerede som startskud på arbejdet med at revidere den eksisterende Kulturstrategi for Viborg Kommune.

Det var et velbesøgt møde og der var en god debat med ideer og forslag til indholdet i en ny Kulturstrategi 2017-2021, som ifølge planen skal være vedtaget i udvalget i foråret 2017.

Fra udvalgets side fremlagde vi en ramme for drøftelserne, som bestod af en række bærende værdier, en række overordnede indsatsområder samt en række kulturelle temaer.

De ideer og forslag, som fremkom på mødet, fremgår af kommunens hjemmeside, hvor alle borgere har mulighed for at komme med ideer og forslag til vort videre arbejde i udvalget.

På mødet og i den efterfølgende debat i avisen er der fra flere sider slået til lyd for, at en række kulturtilbud med udspring i Viborg med fordel kunne komme mere ud i oplandet, hvilket vi fra udvalgets side vil lade indgå i vore drøftelser.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at vi bl.a. med initiativerne Liv i forsamlingshusene og Biblioteket på besøg allerede imødekommer et sådant ønske.

Og tilsvarende har vi en pulje på 0,5 mio. kr. afsat til, at daginstitutions- og skolebørn kan blive transporteret med bus eller tog til kulturtilbud i kommunen f.eks. museumsbesøg eller lignende.

Mange af de større kulturtilbud museer, teatre, kulturskole for børn, spillesteder m.v. har deres udgangspunkt i Viborg og det samme gælder events og større kultursatsninger f.eks. Sport & Event og projektet i Domkirkeområdet og er et tilbud for alle kommunens borgere.

Men forslaget om at de forskellige kulturinstitutioner kommer mere ud i kommunen er spændende, hvad enten det drejer sig om udstillinger, forestillinger eller andre former begivenheder.

Mon ikke både Kulturskolen for børn og Musikskolen m.v. kunne bidrage med liv i kulturhuse, forsamlingshuse og på plejecentre i oplandet? Det er et forsøg værd ved en fælles indsats.

Vi kan i den forbindelse glæde os over, at der på budgettet for 2017 er afsat 0,5 mio. kr. til at rulle den nye Kulturstrategi i gang, når den er vedtaget.

Så er spørgsmålet, om vi mere langsigtet kan finde en model og økonomi til at rulle kulturen mere ud i oplandet?

Fra udvalgets side glæder vi os til de input, som kommer fra borgere, så vi får udarbejdet en god og perspektivrig Kulturstrategi 2017-2021, som skal fungere som kompas for vore kulturelle tilbud i Viborg Kommune.